2019. július 1-jén a kifizetőt terhelő ekho mértéke 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökkent.1

A módosítás alapján 2019. július 24-től a nemzetközi sportszövetségek munkaviszonyban foglalkoztatott magánszemély munkavállalói is választhatják az ekho szerinti adózást évi 250 millió forint bevételi értékhatárig, feltéve, hogy jövedelmükre a minimálbér összegéig az általános szabályok szerint teljesítik adókötelezettségüket.2

A nemzetközi sportszövetség munkavállalója a külföldi pénznemben megszerzett bevételére is alkalmazhatja az ekho szerinti adózást, ha tevékenységét nem kizárólag belföldön látja el. A külföldi pénznemben megszerzett bevétel átszámítására az Szja tv. jövedelem-megállapításra vonatkozó szabályai alkalmazandók.3

A nemzetközi sportszövetség munkavállalója már attól a naptól megszerzett bevételére alkalmazhatja az ekhot, amikor a nemzetközi sportszövetség a nyilvántartásba vételi kérelmét benyújtja.

A kérelem benyújtásától a nemzetközi sportszövetség adószámának kiadásáig terjedő időszakban a sportszövetség által juttatott bevétel adókötelezettségét az adószám kiadása hónapjának kötelezettségeként kell teljesíteni.4

A nemzetközi sportszövetség mentesül a kifizetőt terhelő ekho megfizetése alól.5

 

1 A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról szóló 2019. évi XLVIII. törvény 2. §-a alapján módosult az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) 4. § (3) bekezdés
2 Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény; Ekho tv. 3. § (3c)-(3d) bekezdések
3 Ekho tv. 3. § (3d) bekezdés
4 Ekho tv. 14/G. §
5 Ekho tv. 4. § (6) bekezdés