A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint kormányrendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 34/2024. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2024. február 27-ei hatállyal hatályon kívül helyezte a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról szóló 18/2024. (II. 8.) Korm. rendeletet, így az abban foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

A Rendelet e mellett arról is rendelkezik, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)177. § (106) bekezdésétől eltérően az Sztv. 94/B. §-át – mely szerint a vállalkozó a kiegészítő mellékletében bemutatja a környezetvédelemi, sport, egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási területen közérdekű célból, közhasznú tevékenységet végző civil szervezetnek ellentételezés nélkül az üzleti évben nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatásokat – először csak a 2024. évben induló üzleti évre kell alkalmazni, azaz a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámoló-készítés során azt még nem kell alkalmazni.