Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. május 1-jével hatályba lép az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (új Vámtv.). Ettől az időponttól – a 20. § (1) bekezdés értelmében – a vámszakmai ügyekben adott állandó meghatalmazásokat, megbízásokat kizárólag az erre a célra szolgáló formanyomtatványon, az Egységes Képviseleti Adatlapon (a továbbiakban: EGYKE adatlap) lehet bejelenteni a NAV-hoz.

Az EGYKE adatlap vámszakmai ügyekre kiterjedő benyújtásával kapcsolatban a NAV honlapján már korábban megjelentettünk információkat, melyek az alábbi linken továbbra is elérhetők: http://nav.gov.hu/nav/ado/art/Tajekoztatas_a_vamsza20160106.html

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az állandó meghatalmazás, megbízás kizárólag vámszakmai ügyekre terjed ki, úgy az EGYKE adatlapon az alábbi jogcímek jelölhetők:

31= közvetett vámjogi képviselő

32= közvetlen vámjogi képviselő

33= más nagykorú személy (kizárólag vámszakmai ügyekben)

Abban az esetben, ha a vámszakmai ügyekben eljárni jogosult állandó meghatalmazott, megbízott nem természetes személy, hanem például egy vám ügyintézéssel foglalkozó gazdasági társaság, a képviseleti jogosultságot a „31 – közvetett vámjogi képviselő” jogcímkód jelölésével az alábbiak szerint kell bejelenteni:

- az EGYKE adatlap Főlap „A” blokk 6., 7. és 9. rovatában a meghatalmazott, megbízott társaság elnevezését, adószámát és székhelyét fel kell tüntetni, valamint

- ugyanezen „A” blokk 1. és 3. rovatában szükséges megadni az eljárni jogosult, ügyfélkapus regisztrációval rendelkező, a vámügyet ténylegesen is intéző magánszemély képviselő azonosító adatait is.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal