Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a NAV az állami adó- és vámhatóság előtti állandó képviseleti jogosultság bejelentésére egységesen az Egységes Képviseleti Adatlapot (EGYKE) adatlapot rendszeresíti. Ez azt jelenti, hogy az adózók, valamint a vámhatósággal kapcsolatba kerülő ügyfelek, amennyiben állandó jelleggel nem kizárólag saját maguk, hanem valamely képviselőjük (törvényes képviselőjük vagy állandó meghatalmazottjuk/megbízottjuk) útján kívánnak eljárni, akkor a képviselő személyét az EGYKE adatlapon jelenthetik be a NAV-hoz.

A fentiek alapján tehát a 2016. évtől kezdődően a NAV-nál kizárólag egy adatlap szolgál majd valamennyi típusú, az állami adó- és vámhatóság előtt elektronikus úton vagy személyesen, illetve papíralapon intézhető ügy képviselő általi intézésének bejelentésére, azaz

 • az adóügyekre;
 • a vámügyekre;
 • a jövedéki ügyekre;
 • a rendészeti tárgyú ügyekre;
 • a szerencsejátékkel kapcsolatos ügyekre, illetve
 • a telefonon keresztül intézhető ügyekre

egyaránt. 

Tájékoztatjuk a vámmal, jövedékkel vagy rendészeti igazgatással kapcsolatos ügyek miatt bejelentéssel hozzánk forduló ügyfeleinket is, hogy az EGYKE adatlap első esetben papíralapon bármely NAV ügyfélszolgálaton benyújtható. Amennyiben a korábban már az EGYKE adatlapon bejelentett képviseleti adatokban történik változás (ideértve a képviseleti jogosultság megszűnésének esetét is), ezen változás bejelentésére – amennyiben a képviselő legalább egy elektronikus ügy (pl. valamely jövedéki bevallás vagy fémkereskedelmi bejelentés) esetében rendelkezik képviseleti jogosultsággal, elektronikus úton (az ügyfélkapun keresztül) van lehetőség. Az adatlap benyújtásával kapcsolatos szabályokra az EGYKE adatlap kitöltési útmutatója részletesen is kitér.

 • Az adózók, illetve ügyfeleink törvényes képviselői részére továbbra is, immár a fenti ügykörökkel kibővítetten áll rendelkezésre az ügyfélkapun keresztül elérhető eBEV portálon az állandó képviseleti jogosultság bejelentésére szolgáló elektronikus felület, mely online módon teszi lehetővé a bejelentési folyamat elvégzését.

Az EGYKE adatlap 2016. január 6-ától elérhető változata, valamint a kitöltési útmutatója a NAV honlapján pdf. formátumban letölthető, tartalma megismerhető.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az új EGYKE adatlap rendszeresítésével egyidejűleg megszűnnek az alábbi adatlapok:

 • R01 számú adatlap: bejelentés és regisztrációs adatlap az elektronikus adóbevalláshoz és adatszolgáltatáshoz
 • R02 számú adatlap: bejelentés és regisztrációs adatlap az elektronikus adóbevalláshoz és adatszolgáltatáshoz fűződő meghatalmazás visszavonásáról
 • R03 számú adatlap: bejelentés és regisztrációs adatlap az elektronikus adóbevalláshoz és adatszolgáltatáshoz fűződő együttes jóváhagyási jog érvényesítéséről
 • R04 számú adatlap: bejelentés és regisztrációs adatlap az elektronikus adóbevalláshoz és adatszolgáltatáshoz fűződő együttes jóváhagyási jog visszavonásáról

Összegezve a fentieket, az adózással kapcsolatos ügyek tekintetében a 2015. július 17-én rendszeresített EGYKE adatlap érdemben nem változik, azon kizárólag a jobb áttekinthetőség érdekében strukturáltuk át az egyes ügyeket oly módon, hogy immár

 • külön lapon szerepelnek azon elektronikus ügyek, melyek űrlaphoz nem köthetőek (pl. folyószámla adatok elektronikus lekérdezése), illetve
 • külön lapon szerepelnek azon elektronikus ügyek, melyekhez konkrét elektronikus űrlap (pl. valamely bevallási vagy bejelentési nyomtatvány) tartozik, továbbá
 • külön lapon szerepelnek azon ügyek, melyek személyesen vagy papíralapon (is) intézhetőek.

Az EGYKE adatlapon ugyanakkor jelentős változás, hogy a fenti kategóriáknál kibővült a vámmal, jövedékkel és rendészeti igazgatással kapcsolatos ügyekkel/űrlapokkal.

 

Segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük, és bízunk benne, hogy az EGYKE adatlap teljes körű bővítésével hozzájárulunk adminisztrációs terheik csökkentéséhez és az egységes eljárási szabályok megismeréséhez.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal