30 év alatti anyák kedvezményére való jogosultság

[a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) 29/G. § (4) bekezdése, és 104. § (1) bekezdése]

Az Szja törvény 29/G. § (4) bekezdése értelmében a 30 év alatti anyák kedvezménye szempontjából jogosultsági hónapként az a hónap vehető figyelembe, amelyben a 30 év alatti anya családi kedvezményre való jogosultsága az Szja törvény 29/A. § (3) bekezdés

a) pontja szerint vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel, illetve a

b) pont szerint, magzatra tekintettel

fennáll.

A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a 30 év alatti anya betölti a 30. életévét.

Az Szja törvény 104. § (1) bekezdése átmeneti rendelkezést tartalmaz a 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítésével kapcsolatban. Az Szja törvény 29/G. §-a szerinti, 30 év alatti anyák kedvezménye a családi kedvezmény megnyílta hónapjától abban az esetben illeti meg a 30 év alatti anyát, ha magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg. Ha azonban a 30 év alatti anya 2023. január 1-jén magzatára tekintettel már jogosult családi kedvezményre, a 29/G. § szerinti kedvezmény 2023. január 1-jétől érvényesíthető azokra a hónapokra is, amelyekben a 30 év alatti anya e magzatára tekintettel családi kedvezményre jogosult”.

Olyan esetben, ha az anya 2022-ben betöltötte a várandósság 91. napját, gyermeke pedig a 30. életévének betöltése után született meg 2023-ban, akkor az anya 2023 januárjában, az átmeneti szabály szerint már jogosult a 30 év alatti anyák kedvezményére. A családi kedvezményre való jogosultság – magzat után, majd ezt követően családi pótlékra való jogosultság miatt – egész évben fennáll, ezért az anya a 30 év alatti anyák kedvezményére akkor is jogosult 2023. december 31-ig, ha év közben, a gyermek születése előtt betöltötte a 30. életévét.

[NAV Adójogi és Tájékoztatási Főosztály ATF-1004/2024., Pénzügyminisztérium]