Közösségi adófelfüggesztési eljárás alatt álló jövedéki termék behozatala, értékesítése

[a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (1) bekezdés 2., 4., 26., 29., 32., 43. pontok, (2) bekezdés 7. pont a) alpont, 11. pont a) alpont, 26. pont, 67. §, 110. § (1) bekezdés e) pont]

Egy gazdálkodó (a továbbiakban: Társaság) közösség területén lévő partnerétől tervez a jövedéki törvény hatálya alá tartozó LPG-t tagállami adóraktárból, jövedéki adófelfüggesztés mellett egy magyarországi adóraktárba szállítani. Az adófelfüggesztéses szállításban a Társaság nem venne részt, ténylegesen sem birtokolná a jövedéki terméket, a behozott LPG-t még az adóraktárban (adófelfüggesztés alatt) értékesítené magyar vevője részére. Kérdés, hogy a Társaságnak kell-e jövedéki engedéllyel rendelkeznie?

LPG-nek a 27111211 – 27111900 KN-kód szerinti cseppfolyósított szénhidrogének tekintendőek, melyek ellenőrzött energiatermékként jövedéki terméknek minősülnek. [Jöt. 3. § (1) bekezdés 29., 32. pontok, (2) bekezdés 7. pont a) alpont, 11. pont a) alpont, 26. pont, 110. § (1) bekezdés e) pont]

Az állami adó- és vámhatóság engedélyével, úgynevezett jövedéki engedéllyel folytatható – többek között – a szabadforgalomba bocsátott ellenőrzött energiatermékkel – kivéve az 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű LPG – a kereskedelemről szóló törvény szerinti nagykereskedelmi tevékenység, továbbá ilyen jövedéki termék másik tagállamból belföldre a Jöt. 62. § szerinti kereskedelmi céllal történő szállítása. [Jöt. 3. § (1) bekezdés 26. pont, 67. §]

Tehát az értékesítési és szállítási konstrukció során az 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű LPG a Jöt. 3. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti adófelfüggesztési eljárás („a jövedéki termék előállítására, birtoklására, tárolására vagy szállítására alkalmazott, az adófizetési kötelezettséget felfüggesztő adóeljárás”) alól nem kerülne ki, illetve ilyen relációban történne a tagállamból belföldre irányuló szállítása, valamint értékesítése is.

Ezért a körülírt tevékenységhez a Társaságnak nincsen szüksége jövedéki engedélyre, mivel ez a konstrukció nem merítheti ki a Jöt. 67. §-a szerinti jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet, hiszen ez esetben az LPG jövedéki adójogi szempontból nem minősül – a Jöt. 3. § (1) bekezdés 43. pontja értelmében – szabadforgalomba bocsátottnak. Az adófelfüggesztés alatt álló LPG tagállamközi szállításához a feladónak és a fogadónak kell megfelelő és érvényes engedéllyel rendelkeznie.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 6419916793 – Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály PM/4244/2023.]