Az Európai Unió Bizottsága 2019. február 21-én elfogadta az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1408/2013/EU rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis rendelet) módosításáról szóló 2019/316/EU rendeletet (a továbbiakban: módosító rendelet). A módosító rendelet 2019. március 14-én lépett hatályba.

A módosítás eredményeként a csekély összegű támogatás egyéni keretösszege az eddigi, három pénzügyi évenként és vállalatcsoportonként értendő 15 ezer eurós csekély összegű támogatási keret általánosan 20 ezer euróra emelkedett.

A módosítás következtében a mezőgazdasági de minimis rendelet 3. cikkének (3a) bekezdése azonban lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az egy és ugyanazon vállalkozásnak nyújtott csekély összegű támogatás összege eléje bármely, három pénzügyi évet felölelő időszakban maximálisan a 25 ezer eurót. A csekély összegű támogatás 25 ezer euróra történő emelése esetén (az éves mezőgazdasági termelés 1,5 százalékának megfelelő összegű országos keret és a csekély összegű támogatások központi nyilvántartása mellett) ágazati korlátot kell alkalmazni a támogatási rendszerben.

Magyarország a magasabb összegű, 25 ezer eurós egyéni keretösszeget választotta, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások már 2007 óta központi nyilvántartásban kerülnek rögzítésre.

Ezen túlmenően – figyelemmel a módosító rendelet 2019. március 14-ei hatályba lépésére – a módosító rendeletben megfogalmazott rendelkezéseket csak előremutatóan lehet alkalmazni, visszamenőlegesen nem. A 2019. március 14-e előtt meghozott támogatási döntések esetében a döntés időpillanatában hatályos, a mezőgazdasági de minimis rendeletben meghatározott 15 ezer euró/egy és ugyanazon vállalkozó/3 év mértékű egyéni keret az irányadó.

Ahhoz, hogy a megemelt összegű egyéni keretösszeg alkalmazható legyen az ágazati korlátra vonatkozó miniszteri rendeletek módosítása vált szükségessé. Az Agrárminisztérium a mezőgazdasági de minimis rendelet módosításával érintett miniszteri rendeleteket az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel módosította.

Figyelemmel arra, hogy a módosító rendelet alapján elindított AM rendelettel megvalósult módosítások 2019. április 11-én léptek hatályba, ezért a megemelt összegű egyéni keretek – és az ágazati korlátra vonatkozó szabályok is – csak ettől az időponttól alkalmazandóak.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ÜTF-669/2020., Pénzügyminisztérium PM/3995/1/2020.]