HORIZONT 2020 KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KERETPROGRAM(H2020)

EU zászló EU zászló

 

 

A projekt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramja támogatásával valósul meg.

NAV, mint konzorciumi együttműködő partner

Projekt azonosítószáma

786773

Projekt neve

Vámszakértők  páneurópai  hálózata – PEN-CP PEN-CP logó PEN-CP logó

Főkedvezményezett

Cross Border Research Association (CBRA - Határon átnyúló Kutatási Intézet, Svájc)

Együttműködő partnerek

NAV, Albán vámigazgatás, Osztrák Pénzügyminisztérium, belga Közpénzügyi igazgatás, Észt vámigazgatás, ír Bevételi Biztosok Hivatala, Lett vámigazgatás, Litván vámigazgatás, Macedón vámigazgatás, Holland Pénzügyminisztérium, Norvég vámigazgatás, Szlovák Pénzügyigazgatás, Török Vámügyi és Kereskedelmi Minisztérium, Egyesült Királyság belügyminisztériuma, Delfti Műszaki Egyetem, ARTTIC tanácsadó cég, Lausanne-i HEC Egyetem

Projekt költségvetése

bruttó 1.088.383.600 Ft

Támogatás intenzitása

Az elszámolható költségek 100%-a.

Megvalósítás kezdete

2018.09.01.

Megvalósítás vége

2023.08.31.

Projekt lezárásának dátuma

-

A projekt átfogó célkitűzése

A projekt célja egy páneurópai hálózat (PEN-CP) létrehozása a svájci Cross-border Research Association kutatócég vezetésével Európa 14 vámigazgatásának, 2 európai egyetem és a francia ARTTIC tanácsadó cég konzorciumi együttműködésében a különböző vámigazgatások közötti tudásmegosztás és innováció által az európai biztonság javítása érdekében, az illegális kereskedelem hatékonyabb ellenőrzésén/felderítésén keresztül.

A projekt konkrét célkitűzése

A vámbiztonság fejlesztését célzó projekt elsődlegesen az alábbi területekre fókuszál:

 • Biztonság-technológiai területek:
 • kockázatelemzés és a Big Data,
 • felderítési technológiák,
 • laboratóriumi felszerelések.
 • Biztonság-menedzsment területek:
 • biztonság és védelmi teljesítményértékelés,
 • vám-vám, vám-más kormányzati szervezetek közötti együttműködési programok,
 • vám-üzleti szféra közti együttműködési programok.

A projekt 6 munkacsomag keretében az alábbi eredmények elérését célozza:

 • projekt menedzsment (projekt kézikönyv, végső projekt menedzsment-jelentés);
 • folyamatos monitoring és innováció (PEN-CP információs adatbázis, biztonsági innovációs adatbázis);
 • tanulmányok, felhasználói igények és szabványosítás (éves tanulmányok);
 • prototípusok, technológiai támogatási programok és szakértői szolgáltatások (PEN-CP technológiai támogatások jelentései);
 • terjesztés és kommunikáció és közösségépítést (terjesztési, kommunikációs és közösségépítési terv és jelentés, PEN-CP hálózat és kommunikációs és közösségi jegyzék (minimum 200 szervezet és 400 magánszemély);
 • hasznosítás, oktatás és fenntarthatóság (hasznosítási terv, oktatási és képzési anyagok, fenntarthatósági terv).

 

A projekt többek között 1 projektindító, 4 közbenső értékelő és 1 záró konferenciát tartalmaz, melyek a projekt időtartama

alatt évente - Svájc, Magyarország, Írország, Egyesült Királyság, Szlovákia, Belgium helyszínnel - kerülnek megrendezésre. Ezen kívül számos munkacsoporti megbeszélésre, workshopra, sajtótájékoztatóra kerül sor.

 

A NAV a 6.Hasznosítás, oktatás és fenntarthatóság” munkacsomag témavezetőjeként az oktatási és képzési anyag összeállítása érdekében az oktatási szükségletek felmérésében, az oktatási modulok és tananyagok tervezésében és előállításában, kísérleti (pilot) képzések és előadások tartásában vesz részt. A NAV a 6. munkacsoport vezetésén és projekt menedzsment feladatokon túlmenően a vámlaboratóriumi témakörök vizsgálatában vesz még részt.

 

A 6. munkacsomag keretében elkészülő oktatási és képzési anyagok – önképzést segítő anyagok, előadásanyagok, esettanulmányok, kvízjátékok/rejtvények, interaktív előadások - alapját a PEN-CP projekt során megszerzett kutatási és technikai megállapítások, tapasztalatok képezik majd. Az információfigyelő adatbázis, éves tanulmányok, technológiai támogatások, szakértői jelentések révén keletkező anyagok is további forrásai lehetnek az oktatási és képzési anyagok összeállításának. Az így összegyűjtött tudás/tartalom a tanulásmenedzsment rendszer (Learning Management System – LMS) felületén jeleníthető majd meg. A tudásanyag első két kísérleti felhasználója a NAV KEKI Oktatási Központ és a holland Delfti Műszaki Egyetem (a vám és szállítói lánc alkalmazkodása program mesterei). A projekt keretében tesztelt oktatási és képzési anyagok fokozatosan állnak majd rendelkezésre a PEN-CP konzorcium számára az öt év során. A cél, hogy a projekt végére 30 vám végfelhasználó/hallgató által alaposan tesztelt, minimum 40 órányi új tananyag álljon rendelkezésre.