HERCULE III. PROGRAM

EU zászló EU zászló

 

 

A projekt az Európai Unió Hercule III. programja támogatásával valósul meg.

NAV, mint támogatásban nem részesülő együttműködő partner

Projekt azonosítószáma

OLAF/2019/D1/878487

Projekt neve

RAISA projekt - Tudatosságnövelés és munkamódszerek fejlesztése az EU költségvetését érintő, Közösségen belüli termékbeszerzésekkel kapcsolatos csalások elleni küzdelemben résztvevők részére
RAISA - RAISing Awareness and improving working methods of the actors involved in the fight against fraud with intra-Community acquisitions affecting the EU budget

Főkedvezményezett

Dolj Megyei Rendőrkapitányság, Románia

Együttműködő partnerek

BG, HU, RO

Projekt költségvetése

102.104,02 euró

Támogatás intenzitása

Az elszámolható költségek nettó összegének 80%-a: HERCULE III. programból (OLAF) nyújtott támogatás + 20% önrész

Megvalósítás kezdete

2019.12.01.

Megvalósítás vége

2021.07.31.

Projekt lezárásának dátuma

-

A projekt átfogó célkitűzése

A legjobb gyakorlatok megosztása és kompetenciák fejlesztése a közösségen belüli beszerzések vonatkozásában elkövetett csalások (MTIC) elleni hatékony küzdelem érdekében.

A projekt konkrét célkitűzése

A projekt fő célja egy román-bolgár-magyar közös - rendőrökből, vámtisztviselőkből és adóellenőrökből álló - munkacsoport létrehozása a közösségen belüli termékbeszerzésekkel kapcsolatos csalások elleni küzdelem területén jelentkező kockázatok beazonosítása érdekében, valamint nyomozati módszerek, technikák fejlesztése a jelenség visszaszorítása érdekében a Romániában és annak déli, délnyugati és nyugati határain tett együttes fellépés révén. A projektben nyitó konferencia, egy workshop és két nemzetközi szeminárium és egy záró konferencia kerül megrendezésre.