Hercule III. program

EU zászló EU zászló

A projekt az Európai Unió
Hercule III. programja támogatásával valósult meg.

NAV, mint főkedvezményezett

1.

Projekt azonosítószáma

786245

Projekt neve

Cigaretta csempészet elleni tisztviselőcsere program (ACSSEP)

Együttműködő partnerek

Bolgár Nemzeti Vámügynökség, Észt Adó és Vámigazgatás, Lengyel Nemzeti Bevételi Igazgatóság, Litván Vámigazgatás, Román Pénzügyi Igazgatás Nemzeti Ügynöksége, Szlovák Pénzügyi Igazgatóság.

Projekt költségvetése

bruttó 39.138.355 Ft

Támogatás intenzitása

Az elszámolható költségek nettó összegének 80%-a: HERCULE III. programból (OLAF) nyújtott támogatás

20% + az áfa: NAV társfinanszírozás

Megvalósítás kezdete

2018.02.01.

Megvalósítás vége

2019.04.30.

Projekt lezárásának dátuma

2019.09.02.

A projekt átfogó célkitűzése

A cigarettacsempészet elleni nemzetközi küzdelem témakörben tapasztalatcsere, a legújabb tendenciák beazonosítása a bevált gyakorlatok cseréje – jellemző rejtési módok, fedőáruk - illetve a személyes kapcsolatépítés, továbbá a jövőben a cigaretta felderítés eredményességének növelése.

NAV, mint támogatásban nem részesülő együttműködő partner

2.

Projekt azonosítószáma

831464 — SK - X - Ray Scans

Projekt neve

Röntgen szkennerek képének értelmezésére és a vámellenőrzés folyamatára irányuló képzés

Training focused on x-ray scanner image interpretation and customs control process

Főkedvezményezett

Szlovák Köztársaság Pénzügyi Igazgatása

Együttműködő partnerek

BG, EE, FI, GR, HU, HR, LT, LV, PL, RO, SK

Projekt költségvetése

53.542 euró

Támogatás intenzitása

Az elszámolható költségek nettó összegének 80%-a: HERCULE III. programból (OLAF) nyújtott támogatás + 20% önrész

Megvalósítás kezdete

2019. 02.01.

Megvalósítás vége

2020.02.29.

Projekt lezárásának dátuma

Nincs adat

A projekt átfogó célkitűzése

Célja a legjobb gyakorlatok megosztása révén a felderítési hatékonyság növelése az Unió pénzügyi érdekeit sértő illegális kereskedelem, csempészet és hamisítás terén az EU keleti külső határán szolgálatot teljesítő vámtisztviselők röntgen szkenner képelemzéssel kapcsolatos készségének, ismereteinek javításával, valamint a nemzetközi együttműködés elmélyítésével.

A projekt konkrét célkitűzése

A projekt 4 napos képelemzési és vámellenőrzési témájú képzés megtartására irányult, mely két körben, 2019. június 3-6. és szeptember 23-26. között került megrendezésre a Szlovák Köztársaság Pénzügyi Igazgatóságának Oktatási Központjában, illetve ukrán szlovák Felsőnémeti határátkelőhelyen. A képzés tapasztalatai a projekt zárásaként, 2019. november 19-21. között, Nyitrán megtartott értékelő ülésen kerültek összegzésre. A NAV 1 fő röntgenkezelőt és 1 fő kutatót (gépjárművek), összesen 2-2 fő keleti külső határon szolgálatot teljesítő munkatársat delegált a képzésekre és a záró ülésre.

3.

Projekt azonosítószáma

OLAF/2019/D1/878487

Projekt neve

RAISA projekt - Tudatosságnövelés és munkamódszerek fejlesztése az EU költségvetését érintő, Közösségen belüli termékbeszerzésekkel kapcsolatos csalások elleni küzdelemben résztvevők részére

RAISA - RAISing Awareness and improving working methods of the actors involved in the fight against fraud with intra-Community acquisitions affecting the EU budget

Projekt költségvetése

102.104,02 euró

Támogatás intenzitása

Az elszámolható költségek nettó összegének 80%-a: HERCULE III. programból (OLAF) nyújtott támogatás + 20% és az áfa: NAV társfinanszírozás

Megvalósítás kezdete

2019.12.01.

Megvalósítás vége

2021.07.31.

Projekt lezárásának dátuma

Nincs adat

A projekt átfogó célkitűzése

A legjobb gyakorlatok megosztása és kompetenciák fejlesztése a közösségen belüli beszerzések vonatkozásában elkövetett csalások (MTIC) elleni hatékony küzdelem érdekében.

A projekt konkrét célkitűzése

A projekt fő célja egy román-bolgár-magyar közös - rendőrökből, vámtisztviselőkből és adóellenőrökből álló - munkacsoport létrehozása a közösségen belüli termékbeszerzésekkel kapcsolatos csalások elleni küzdelem területén jelentkező kockázatok beazonosítása érdekében, valamint nyomozati módszerek, technikák fejlesztése a jelenség visszaszorítása érdekében a Romániában és annak déli, délnyugati és nyugati határain tett együttes fellépés révén. A projektben nyitó konferencia, egy workshop és két nemzetközi szeminárium és egy záró konferencia került megrendezésre.