HU-SK-RO-UA ENPI CBC nagyprojekt

logoo logoo

Az ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument - Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz) a Közösség külső határai mentén elhelyezkedő, egyelőre tartósan az EU-n kívül maradó – európai szomszédságpolitika (ESZP) – partnerországokkal, valamint a partnerországok és Oroszország közötti jószomszédsági térség kialakítását, és érintett régióival való együttműködés kereteinek megerősítését, egy intenzívebb és mélyebb társadalmi és gazdasági együttműködés létrehozását segíti elő. Az ENPI egy kiegészítő jellegű támogatás, amely társfinanszírozást nyújt a partnerországok Bizottsággal létesített partnerségek keretében meghozott intézkedéseihez.

 

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz fő prioritása a határon átnyúló regionális együttműködés (CBC - Cross Border Cooperation).

 

Az ENPI költségvetése a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan 11.181 millió EUR volt, amelynek 95%-át az országos és több országot érintő programokra, 5%-át pedig a határokon átnyúló együttműködési programokra fordították.

 

Az ENPI CBC 2007-2013 stratégia 4 vezérelve:

•       Fenntartható gazdasági es társadalmi fejlődés előmozdítása a határmenti területeken;

•       Egyes kérdések közös kezelése, például a környezetvédelem, az egészségügy es a szervezett bűnözés elleni harc területen;

•       Hatékony és biztonságos határok biztosítása;

•       Emberek közötti (people to people) kapcsolatépítésre irányuló tevékenységek támogatása.

 

A HU-SK-RO-UA ENPI CBC programban résztvevő négy ország – Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna - Közös Operatív Programot (KOP) dolgozott ki.

 

Átfogó cél: Ukrajna meghatározott régiói és a tagállamok "szomszédos" határ menti régiói közötti, környezeti, szociális és gazdasági szempontból fenntartható együttműködés fokozása és elmélyítése.

 

A KOP 4 prioritása az átfogó cél eléréséhez:

1. Gazdasági es társadalmi fejlődés;

2. A környezeti minőség javítása;

3. A határok átjárhatóságának növelése;

4. Emberek közötti (people-to-people) együttműködés.

A 3. prioritás a határmenedzsment hatékonyságának javítását célozza, melynek keretében lehetőség van a határátkelőhelyek közlekedési infrastruktúrájának és felszerelésének fejlesztésére. Rendelkezésre álló közösségi forrás: 20,591 millió euró. HU-UA részére 7 millió euró 50-50%-ban elosztva.

A HU-UA részére rendelkezésre bocsátott 7 millió euró nyolc projektelem szerint került felosztásra.

 

A NAV-ot megillető támogatás összege összesen: 2,812 millió euró volt.

1.

Projekt azonosítószáma

HUSKROUA/LSP/003

Projekt neve

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 „Hatékony és biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között” nagyprojekt

Projekt költségvetése

3.5 millió euró (HU-UA viszonylatban összesen bruttó 7 millió euró 50-50%-os arányban)

Támogatás intenzitása

90% ENPI programból és 10% arányú nemzeti társfinanszírozás.

Megvalósítás kezdete

2013.12.06.

Megvalósítás vége

2016.12.31.

Projekt lezárásának dátuma

2019. 05. 23.

A projekt átfogó célja

Ukrajna meghatározott régiói és a tagállamok "szomszédos" határmenti régiói közötti, környezeti, szociális és gazdasági szempontból fenntartható együttműködés fokozása és elmélyítése.

A NAV-ot érintő projektelemek és támogatás összege

1. projektelem: Beregsurány-Luzsanka közúti határátkelőhely fejlesztése, mindkét oldali határátkelőhely hasonló felszereltségű és kapacitású kialakítása, magyar oldalon a teherforgalmi terminál fejlesztése, illetve ukrán oldalon az átkelőhely schengeni kritériumoknak megfelelő átépítése.

Költségvetés: 2,7-2,7 millió euró

4. projektelem: Kutatóeszközök (3 darab üzemanyag lefejtő szivattyú benzinhez, 3 darab üzemanyag lefejtő szivattyú gázolajhoz, 8 darab üregvizsgáló) beszerzése összesen

Költségvetés: 0,082 millió euró

A projektelemek végrehajtása kapcsán a NAV-ot megillető támogatás összege: 57.870.224,- Ft (186.816,75 EUR)

A projektelem együttműködő partnerei

Vezetőpartner: ORFK

Tagok: NAV, Ukrán Állami Vámszolgálat, Ukrán Határőrség

Közös Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség majd jogutódja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A projekt kezelésében változás, hogy a Magyar Közlönyben 2013. november 29-én kihirdetett 2013. évi CC. törvény, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés 11. pontja alapján a közúti határátkelőhelyek üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat 2014. január 1-jétől a Rendőrség vette át, így a projekttel kapcsolatos tervek átadásra kerültek a Rendőrség részére a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően.