Horizont Európa (2021-2027)

EU zászló EU zászló

A projekt az Európai Unió Horizont Európa (2021-2027) keretprogramja támogatásával valósul meg.

NAV, mint konzorciumi együttműködő partner

9.

Projekt azonosítószáma

101073963

Projekt neve

Levél- és gyorspostai küldemények forgalmának biztonsága - Parcel and Letter Security for Postal and Express Courier Flows – PARSEC

Főkedvezményezett

CBRA Services BV, Belgium

Együttműködő partner

Nemzeti Adó- és Vámhivatal; belga székhelyű CBRA Services BV (konzorciumvezető); Egyesült Királyság Belügyminisztériuma; Holland Pénzügyminisztérium; görög TWI ELLAS ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA - TWI; svéd DIRECT CONVERSION AB; egyesült királyságbeli HALO X RAY TECHNOLOGIES LIMITED; UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE - UCSC; holland Vereniging TAPA EMEA; holland DYNAXION B.V.; holland rendőrség; holland KONINKLIJKE POSTNL BV, belga BPOST; LEICESTERSHIRE POLICE; olasz POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI; Delfti Műszaki Egyetem; Aramex UK Ltd.; Belga Közpénzügyi Igazgatás

Projekt költségvetésének NAV-ra eső része

bruttó 14.164.125 Ft

Támogatás intenzitása

Az elszámolható költségek 100 %-a.

Megvalósítás kezdete

2022. október 1.

Megvalósítás vége

2025. szeptember 30.

Projekt lezárásának dátuma

-

A projekt átfogó célja:

A projekt célja az ellátási láncot optimálisan segítő jövőbeni felügyeleti és ellenőrzési struktúra megtervezése és kialakítása. Ez a struktúra az ellátási lánc különböző helyein létrejött adatok rugalmas kombinációit használja majd a fő kockázatértékelési fázis és a fizikai ellenőrzés végső fázisa közötti automatizált, osztályozó, azonosító, nem beavatkozó jellegű ellenőrzési technológiák több, célirányosan tervezett szintje között. Mivel az ellátási láncok üzemeltetőnként eltérőek, az architektúra építőelemeit kívánják modellezni az alkalmazás bemutatása céljából a postai és az e-kereskedelmi ellátási láncok kulcsfontosságú példáin keresztül, valamint a postai és futárszolgálatok felhasználásával történő visszaélések kiszűrése érdekében.

A projekt konkrét célkitűzése

• a postai szolgáltatók által a szállítás biztonsága és a vámkezelés céljából a rendeltetési postai szolgáltatónak küldött ITMATT üzenetek és e-kereskedelmi platformok, valamint a vámáru-nyilatkozatok adatainak alkalmazásából származó előnyök értékelése a kockázat azonosításában, az elképzelések fenyegetésorientált igazolásával, és az adatvédelmi és adatvédelmi előírások, etikai követelmények betartásával;

• a detektorokból (pl. OCR, röntgen) származó adatok és az ITMATT üzenetek vagy a vámáru-nyilatkozatok adatainak kombinálásával kapott hozzáadott érték értékelése képzési adatanalitikai modellekben az automatizált fenyegetés-felderítés érdekében, az elképzelések dedikált igazolása révén;

• újszerű, nem beavatkozó jellegű ellenőrzési technológiák kezdeti prototípusának kifejlesztése. A prototípus ellenőrzése/hitelesítése a lényeges jellemzők mellett meghatározott, és kiválasztott, kisebb fenyegetést jelentő szituációkban, illetve releváns teljesítmény-adatok modellezése az említett detektorokon;

• a postai küldemények, valamint gyorsposta szolgáltatások teljes ellátási láncot felölelő felügyeleti és ellenőrzési struktúrájának tervezése a strukturált forrásokból származó adatok, valamint az (újszerű) detektorok véletlenszerű adatainak integrációjával a szükséges logisztikai teljesítmény biztosítása mellett hatékony bűnüldözési, vámügyi, postai és futárszolgálati teljesítmény növelése érdekében;

• az integrált felügyeleti és ellenőrzési struktúrák modellezése mind teljesítmény, hatékonyság, mind eredményesség szempontjából;

• a bevezetés lehetőségével kapcsolatos ajánlások megfogalmazása egy új, kockázatalapú, kifejezetten a postai és csomagküldeményekre igazított modellre vonatkozóan.