Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tompa felé kerüljenek a kamionok
2015.09.18.

Archív: 2015.09.20.

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 269/2015. ( IX.15.) Kormányrendelettel Bács-Kiskun- és Csongrád megye területét érintően a Kormány válsághelyzetet rendelt el és ezzel összefüggésben az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 12.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Belügyminiszter Úr az 50/2015. ( IX.16.) számú rendeletével Röszke-Horgos autópálya határátkelőhely, valamint Röszke-Horgos közúti határátkelőhely vonatkozásában részleges határzárat rendelt el.

 2015. szeptember 17-én 00,00 órától a szerb-magyar határszakaszon kizárólag Tompa-Kelebija közúti határátkelőhely alkalmas és képes a nemzetközi áruforgalom kezelésére. Ennek megfelelően az ott belépésre vagy kilépésre jelentkező valamennyi szállítmány ellenőrzését elvégzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve, amennyiben ezt a fuvarozó a vámhatóságnál kezdeményezi. Ideértendőek azon szállítmányok is, melyek jellegüknél fogva csak a Röszke-Horgos határátkelőhelyen közlekedhetnének.

 

The Hungarian Government ordered crisis situation for Bács-Kiskun and Csongrád County on the basis of the 269/2015. (IX. 15) Government Decree announcing a crisis situation caused by mass immigration and establishing the rules related to the declaration, maintenance and termination of the crisis situation. In accordance with the above mentioned legislation, the Hungarian Minister of Interior - on the basis of authorization of the Act LXXX of 2007 in Article 12 (1) - ordered the partial border closure at the Röszke-Horgos motorway border crossing point and at the Röszke-Horgos expresses road border crossing point.

From 00.00 hours on 17 September 2015. alone the Tompa - Kelebija border crossing point able to manage the international traffic via Hungarian – Serbian border. Therefore, units of National Tax and Customs Office implements the control of all the consignment that entry or exit at the border in case of the carrier launches at the customs authority, includes the carriers which can deliver only via Röszke-Horgos station.