Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Egyszerűsített számla sztornírozása
2005.08.29.

[Áfatörvény 45/A. §]

Archív: 2009.10.01.

Amennyiben egy számítógéppel előállított egyszerűsített számlában a számla lezárását követően észlelt hibát kell javítani, akkor az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban áfa törvény) 35/A. § (1) bek. b) pontja alapján erre csak a hibás tartalmú számla sztornírozását követően, a számla újra előállítása során van lehetőség.

A sztornó számla kitöltése során a teljesítés időpontjaként az eredeti, tévesen kiállított bizonylaton szereplő teljesítési időpontnak kell szerepelnie.
Az újonnan, helyes tartalommal kiállított bizonylat azonban már nem lehet egyszerűsített (ún. készpénzfizetési) számla, hiszen az áfa törvény 45. § (1) bekezdésének b) pontja csak a teljesítéssel egyidejűleg történő készpénzfizetés esetére vonatkozóan ad vagylagos lehetőséget egyszerűsített számla kibocsátására. Az adóalany tehát dönthet úgy, hogy eleve számlát bocsát ki akkor is, ha elegendő az egyszerűsített számla, azonban, ha a az egyszerűsített számla kibocsátásának feltételei nem állnak fenn, akkor csak számlát bocsáthat ki az ügyletről.

Tekintettel arra, hogy a módosított számla teljesítési időpontjának meg kell egyeznie a javításra szoruló eredeti számla teljesítési időpontjával, ez azonban nem egyezhet meg a javító számla kibocsátásának időpontjával (mert az annál értelemszerűen csak későbbi lehet), ezért a javító számlát már nem lehet egyszerűsített számla formátumában kibocsátani, hiszen azon csak egy időpont szerepel a kibocsátás és teljesítés időpontjának meghatározására. Ezért a javító számla csak számla lehet, amelyre a törvény hivatkozott rendelkezése alapján a lehetőség fennáll.

(APEH Adójogi Főosztály 8931621103/2005.)