Szervíz műszerészek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2015.02.23.
A 2013. évben kiállított műszerészi igazolványok érvényességi ideje 2015. évben lejár, a csere érdekében új műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmet kell előterjeszteni

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, továbbá a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján a szervizelési tevékenység folytatása érdekében a lejáró műszerészi igazolvány helyett új műszerészi igazolvány kiállítása iránti igényt kell benyújtani az állami adóhatósághoz.

A lejáró műszerészi igazolvány cseréje érdekében az új műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmet – lehetőség szerint a lejáró műszerészi igazolvány érvényességét megelőző 30 nappal – kizárólag a szerviz terjesztheti elő az állami adóhatóság által rendszeresített PTGTAXSZ adatlapon. Az adatlap és kitöltési útmutatója az alábbi linken érhető el, illetve tölthető le:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok /nyomtatvanykitolto_programok_nav/ kerelmek/ptgtaxsz.html

A PTGTAXSZ adatlapon kizárólag egy szerviz és/vagy egy műszerészi igazolvány, plombanyomó iránti kérelem nyújtható be, amennyiben a szerviz több műszerészi igazolványt, plombanyomót kíván igényelni, azt az igénylésnek megfelelő darabszámban külön adatlapon kell kezdeményeznie.

A műszerészi igazolvány kiállításáért – a kérelemben megjelölt műszerészenként – általános mértékű, 3000,- Ft összegű eljárási illetéket kell fizetni a kérelem előterjesztésével egyidejűleg. Az eljárási illetéket a NAV Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01076064 számú, NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számlájára kell megfizetni.

A kérelemhez mellékelni kell

  • eredetben az azt igazoló hatósági bizonyítványt (hatósági erkölcsi bizonyítványt), hogy a műszerész a szervizelési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint
  • a műszerész nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezőn kívül nem áll más szerviz alkalmazásában. Határozott idejű foglalkoztatás esetén a szerviz ennek tényéről és a foglalkoztatás időtartamáról is nyilatkozik.

Elektronikus beküldés esetén lehetőség van a hatósági bizonyítvány és nyilatkozat szkennelt másolatának a megküldésére, azonban az eredeti hatósági bizonyítványt és nyilatkozatot minden esetben meg kell küldeni (postai úton vagy személyesen) az állami adóhatóság területileg illetékes alsó fokú adóztatási szervéhez. Az eredeti hatósági bizonyítvány és nyilatkozat megküldésekor az elektronikus úton megküldött kérelem érkeztető számát papíron rögzíteni kell és az eredeti hatósági bizonyítvánnyal és nyilatkozattal együtt kell megküldeni.

Ha az állami adóhatóság a műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelemnek helyt ad, 30 napon belül kiállítja a műszerészi igazolványt és erről értesíti a kérelmet benyújtó szervizt.

A kiállított műszerészi igazolványt a műszerész személyesen veheti át az állami adóhatóság által kijelölt ügyfélszolgálaton, meghatalmazott eljárásának nincs helye.

Abban az esetben, ha a műszerész már rendelkezik plombanyomóval, és azt az igazolvány átvételekor nem hozza magával és nem mutatja be, az igazolványt nem veheti át. A műszerészi igazolvány átvételével egyidejűleg a műszerész a birtokában lévő műszerészi igazolványt köteles leadni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal