Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Elismert külföldi pénzpiacok az ellenőrzött tőkepiaci ügylet szempontjából
2011.05.31.

Archív: 2018.01.01.

A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban szja-törvény) 67/A. § (3) bekezdése szerint „ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül a befektetési szolgáltatóval a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerint meghatározott - csereügyletnek nem minősülő - pénzügyi eszközre, árura kötött ügylet, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás keretében, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött, pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet, ha az megfelel az említett törvények ügyletre vonatkozó rendelkezéseinek, és

a) amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi,

b) amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval kötöttek, amely állammal a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, és

ba) az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi, és

bb) ha az adott állam nem EGT-állam, biztosított az említett felügyeleti hatóság és a PSZÁF közötti információcsere, és

bc) amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással.

Egy külföldi tőkepiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval megkötött ügylet a fenti feltételeknek tehát akkor felel meg, ha az általános előírásokon túl az szja-törvény 67/A. § (3) bekezdésének b) pontjában felsoroltak is megvalósulnak. A feltételek között szerepel többek között az, hogy az adott állam

 • EGT-állam, vagy

 • olyan állam, amellyel a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, és az adott állam felügyeleti hatósága és a PSZÁF közötti az információcsere biztosított.

 1. Az EGT-állam fogalmát az szja-törvény 3. § 78. pontja tartalmazza, mely fogalom szélesebb, mint az Európai Gazdasági Térség tagállamainak összessége. Így az szja-törvény alkalmazásába EGT-államnak minősül az Európai Unió 27 tagállama, továbbá Norvégia, Liechtenstein, Izland és Svájc.

 2. Azzal kapcsolatban, hogy mely államok esetében biztosított az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága és a PSZÁF közötti információcsere, a PSZÁF honlapján található tájékoztatás.
  (http://www.pszaf.hu/topmenu/apszaf/egyuttmukodesi_megallapodasok/nemzetkozi_uj2 és http://www.pszaf.hu/data/cms2106985/toke01_2010.pdf)

A PSZÁF tájékoztatójában felsorolt államok tőkepiacain megkötött ügylet esetében további feltétel, hogy az adott állam és Magyarország között létezzen a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény. E két feltételnek együttesen, a jelen tájékoztató megjelenésének időpontjában a következő államok felelnek meg:

 • Albánia,

 • Amerikai Egyesült Államok,

 • Ausztrália,

 • Boszniai Szerb Köztársaság,

 • Brazília,

 • Dél-afrikai Köztársaság,

 • Horvátország,

 • India,

 • Izrael,

 • Japán,

 • Kanada,

 • Kína,

 • Malaysia,

 • Marokkó,

 • Szerbia és Montenegró,

 • Szingapúr,

 • Thaiföld,

 • Törökország,

 • Tunézia.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügylet szempontjából elismert külföldi pénzpiacnak tehát az 1. pontban említett EGT-államok és a 2. pontban felsorolt államok pénzpiacai minősülhetnek.

[APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5227285625]