Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Külföldi anyavállalat által saját nevében, de a belföldi leányvállalatok javára belföldről igénybe vett szolgáltatás teljesítési helye
2007.06.06.

[Áfatörvény 15. § (5), (9) bekezdések, Áfatörvény 40. § (2) bekezdése]

Archív: 2010.01.01.

Egy közösségi illetőségű anyavállalat – melynek nincs belföldön sem fióktelepe, sem telephelye – saját nevében, valamennyi belföldi illetőségű leányvállalata javára szóló szerződést köt magyarországi illetőségű adóalannyal, az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 15. § (5) bekezdésének d) pontja hatálya alá tartozó szolgáltatások igénybevételéről. Előbbiekből következően a kérdéses esetben – az Áfa-törvény 15. § (9) bekezdését is figyelembe véve – a szerződést kötő közösségi adóalanyt (anyavállalatot) kell a fent említett szolgáltatások megrendelőjének tekinteni. A leányvállalat ebben az esetben nem minősül legközvetlenebbül érintett telephelynek.  A teljesítés helyét 15. § (5) bekezdésének megfelelően azon állam határozza meg, ahol az anyavállalat székhelye, állandó telephelye található. Ebben az esetben az ügylet nem tartozik a magyar Áfa-törvény területi hatálya alá. A szolgáltatásnyújtásról kibocsátott számlán az „Áfa-törvény területi hatályán kívül” kifejezést kell feltüntetni.

Mivel a közösségi illetőségű anyavállalat a szolgáltatásokat a saját nevében, de magyarországi leányvállalatai javára rendeli meg, ezért azokat a 8. § (4) bekezdés alapján közvetített szolgáltatás nyújtójaként számlázza tovább belföldi leányvállalatai felé. Az Áfa-törvény 15. § (5) bekezdése alá tartozó szolgáltatások igénybe vevőjeként az Áfa-törvény 40. § (2) bekezdése alapján a leányvállalatoknak adófizetési kötelezettsége keletkezik. A leányvállalatok a belföldi adómértéknek megfelelő áfát számítanak fel, amelyet a levonási jog feltételeinek teljesítése esetén egyúttal levonásba is helyezhetnek.

(APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 8990373047, Pénzügyminisztérium Forgalmi adók, Vám és Jövedéki főosztály: 9209/1/2007)