Ha valaki szerződést köt, a szokásos üzleti gondosság körében minden esetben elvárható, hogy meggyőződjön üzletfele megbízhatóságáról, azaz tájékozódjon arról, hogy leendő partnere létező, valós adóalany-e, és ellenőrizze a nyilvános adatbázisokból elérhető, partnerével kapcsolatos alapvető információkat.

Arról is meg kell győződni, hogy a szerződéses partner képviseletében a törvényes képviselő, vagy meghatalmazás birtokában ügyleti képviselő jár-e el. Elvárható ugyanis, hogy a szerződő tudja azt, hogyan ellenőrizte a képviselő eljárási jogosultságát, és azt is, hogy a számlakibocsátót képviselő természetes személy

 • milyen jogcímen,
 • milyen jogviszony alapján,
 • milyen okiratok birtokában járt el.

Ha adókijátszásra utalnak a körülmények, a konkrét ügylet kapcsán vagy akár általában az érintett gazdasági szektorban, a szerződő féltől elvárható, hogy észszerű intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy adókijátszásnak ne legyen részese, és részletesebben tájékozódjon partneréről, amelytől termékeket vagy szolgáltatásokat kíván beszerezni.

A partnerről való tájékozódást elősegítő szükséges információk több forrásból is beszerezhetők.

Segítenek

 • a nyilvános és közhiteles cégnyilvántartások adatai,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatbázisai,
 • egyéb, a tájékozódást segítő lekérdezőfelületek.

 

A nyilvános és közhiteles cégnyilvántartások adatai

Az Igazságügyi Minisztérium által működtetett Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálaton (Céginformációs Szolgálat) keresztül megismerhetők a cégek cégjegyzékben szereplő adatai és cégiratai.

A Céginformációs Szolgálat kérelemre tájékoztatást ad a cégjegyzékekben szereplő hatályos vagy törölt adatokról, és a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben rögzített, de még be nem jegyzett adatokról. A szolgáltatást bárki igénybe veheti. Emellett hiteles, vagy nem hiteles másolatot ad a cégek elektronikusan feldolgozott beszámolóiról és cégiratairól, és biztosítja a betekintést is.

A Céginformációs Szolgálat itt érhető el:

Céginformációs Szolgálat (kormany.hu)

Az OPTEN céginformációs rendszer adatbázisa a Cégközlöny hivatalos cégjegyzéki adatain, és az Igazságügyi Minisztériumtól származó adatokon alapszik. Itt több adatbázisban is kereshetünk.

 • Társas vállalkozások adatbázisa

Az adatbázis 1989-ig visszamenőleg tartalmazza az összes Magyarországon bejegyzett működő, illetve megszűnt társas vállalkozás valamennyi hatályban lévő és törölt adatát. A Cégközlönynél bővebb, heti frissítésű információcsomag része az adatok hatálybalépési, és ha van, törlési dátuma is.

 • Pénzügyi Beszámolók adatbázisa

Az OPTEN Kft. egységes formátumú adatbázisának gerincét az Igazságügyi Minisztériumtól éveken át hivatalosan megvásárolt céges pénzügyi beszámolók adatai (mérleg- és eredménykimutatási adatok) alkotják. A rendszerben 2002-től megtalálható a pénzügyi beszámolók teljes állománya.

 • Egyéni vállalkozók, nonprofit szervezetek, költségvetési intézmények adatbázisa

A háromhavonta frissülő adatbázis nemcsak egy adott szervezet vagy vállalkozás bejegyzési és megszűnési dátumát, valamint főtevékenységét, de árbevétel- (kivéve költségvetési intézmények) és létszám-kategória adatait is tartalmazza 2004-ig visszamenőleg.

 

Az OPTEN céginformációs rendszer itt érhető el:

https://www.opten.hu/

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása az EVNY Portálon (nyilvantarto.hu) érhető el. A lekérdezőfelülettel ellenőrizhető, hogy az adott vállalkozó szerepel-e a nyilvántartásban, és szünetelteti-e tevékenységét.

 

Az Egyéni vállalkozók nyilvántartása itt érhető el:

EVNY Portál (nyilvantarto.hu)

A mezőgazdasági őstermelők és az őstermelők családi gazdaságának adatait az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszerben (FELIR) tartják nyilván[1]. Az őstermelők adatai a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjáról lekérdezhetők.

Az őstermelő kereső itt érhető el:

Nébih (gov.hu)

 

A NAV-adatbázisok adatai

Az „Adatbázisok/Megbízható adózók” menüpont alatt lehet lekérdezni a megbízható minősítésű adózókat (név és adószám)[2].

A megbízható adózók adatbázisa itt érhető el:

Megbízható adózók - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)

Az „Adatbázisok/Adóalanyok lekérdezése” menüpont alatt a partnerek adatai többféleképpen ellenőrizhetők.

 • Áfaalanyok egyszerű, illetve csoportos lekérdezése

https://nav.gov.hu/adatbazisok/adatbleker/afaalanyok/afaalanyok_egyszeru

https://nav.gov.hu/adatbazisok/adatbleker/afaalanyok/afaalanyok_csoportos

Az áfaalanyok lekérdezésénél ellenőrizhető az ingatlanértékesítésre, bérbeadásra vonatkozó adókötelessé tétel, továbbá a pénzforgalmi elszámolás választása is.

 • Csoportos áfaalanyok lekérdezése

https://nav.gov.hu/adatbazisok/adatbleker/csoportos_afaalanyok

 • Egyéb szervezetek egyszerű, illetve csoportos lekérdezése (áfaalanynak nem minősülő, adószámmal rendelkező jogi személyek és egyéb szervezetek)

https://nav.gov.hu/adatbazisok/adatbleker/egyebszerv/egyeb_szervezetek_egyszeru

https://nav.gov.hu/adatbazisok/adatbleker/egyebszerv/egyeb_szervezetek_csoportos

Az áfaalanyok, csoportos áfaalanyok lekérdezésekor az adóhatósághoz bejelentett foglalkoztatotti létszám is ellenőrizhető.

 • Egyéni vállalkozók bevallási adatai

https://nav.gov.hu/adatbazisok/adatbleker/egyeni_vallalkozok_bevallasi_adatai

Az adatbázisból megismerhetők az egyéni vállalkozók bevételi, jövedelmi adatai is. A NAV a bevallási adatok alapján, a bevallási határidőt követő harminc napon belül, évente, adózónként közzéteszi az egyéni vállalkozók[3] bevételi, jövedelmi adatait, valamint adófizetési kötelezettségét.

 • Áfabevallást be nem nyújtó adózók

https://nav.gov.hu/adatbazisok/adatbleker/Afa_bevallast_be_nem_nyujto

A NAV folyamatosan közzéteszi[4] azoknak az adózóknak a nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adószámát, akik áfabevallási kötelezettségüknek több mint két egymást követő bevallási időszakon keresztül nem tettek eleget.

Az adatbázisból az adózók tájékozódhatnak jelenlegi, illetve leendő partnereik bevallási fegyelméről, amely szintén fontos információ lehet az adókijátszásban való esetleges részvétel elkerüléséhez.

Az „Adatbázisok/Adóhiányosok, hátralékosok, végrehajtás alattiak” menüpont alatt az kérdezhető le, hogy a partner rendelkezik-e 180 napon túli, illetve jelentős összegű adótartozással, illetve van-e folyamatban végrehajtási eljárás vele szemben.

 • A NAV honlapján negyedévente közzéteszi a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók listáját.

https://nav.gov.hu/adatbazisok/adoslista/hiany_hatralek_1201188187115/jelentososszadoerintettmagan/jelentos_adohianyosok

A nagy összegű adóhiányosok adatbázisában pedig adószám és név alapján kérdezhetőek le az adózók:

https://nav.gov.hu/adatbazisok/adoslista/adohianyos_leker

 • A NAV-nál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező magánszemély és egyéni vállalkozók, illetve 100 millió forintot meghaladó nem magánszemély adózók adatbázisa

https://nav.gov.hu/adatbazisok/adoslista/hiany_hatralek_1201188187115/adotartozasrendelkezoadozok/magan180nap

https://nav.gov.hu/adatbazisok/adoslista/hiany_hatralek_1201188187115/adotartozasrendelkezoadozoknem/nemmagan180

 • Archív listák.[5] A NAV-nál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, természetes személyeknél és egyéni vállalkozóknál 10 millió, gazdálkodóknál 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező adózók 2015. január 1-je után közzétett listái

https://nav.gov.hu/adatbazisok/adoslista/archiv_listak

 • Végrehajtási eljárás alatt álló adózók listája

https://nav.gov.hu/adatbazisok/adoslista/vegrehajtas_alattiak

A NAV honlapján a szankciós jelleggel törölt adószámokat is le lehet kérdezni. Itt arról lehet tájékozódni, hogy a partner adószáma a lekérdezéskor „szankciós jelleggel törölt” státuszban van-e, illetve volt-e korábban.

 • A szankciós adószám-törlésekről közzétett hirdetmények[6]

https://nav.gov.hu/adatbazisok/felfuggeszt/az_uj_art_alapjan_elrendelt

 • A szankciós jelleggel törölt adószámok egyszerű, és csoportos módon is lekérdezhetők

https://nav.gov.hu/adatbazisok/felfuggeszt/felfuggeszttorolt/felfuggeszttorolt_egyszeru

https://nav.gov.hu/adatbazisok/felfuggeszt/felfuggeszttorolt/felfuggeszttorolt_csoportos

Ebben az adatbázisban kizárólag azok az adószámok szerepelnek, amelyek a lekérdezés időpontjában „szankciós jelleggel törölt” státuszban tartanak nyilván.

A NAV rendszeresen közzéteszi honlapján azoknak a foglalkoztatóknak az adatait is, akik nem jelentették be alkalmazottjuk munkaviszonyát. A NAV közzéteszi a jogsértést megállapító határozat keltét, és végrehajthatóvá válásának napját is. A közzétett adatokat két év elteltével törlik.

 1. március 11-étől a NAV a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók adatait is közzéteszi[7].
 • A be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók listája és a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók listája

https://nav.gov.hu/adatbazisok/benemjelentett

Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV

 • foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt,
 • a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül,
 • végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.

A NAV honlapján a köztartozásmentes adózók adatbázisának (KOMA) egyszerű, illetve csoportos lekérdezése is lehetséges.

 • A köztartozásmentes adózók adatbázisa

https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes

https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/csoportos_adoszam_lekerdezes

A köztartozásmentes adózói adatbázisban az az adózó szerepelhet, aki/amely a közzétételt megelőző hónap utolsó napján a következő feltételeknek felel meg:

 • nincs a NAV-nál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
 • az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti (erről a KOMA-nyomtatvány beadásakor nyilatkozni kell);
 • nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
 • ha csoportos adóalany tagja, akkor a csoportos adóalanynak nincs áfa- vagy társaságiadó-tartozása;
 • adó megfizetésre kötelezettként nincs lejárt esedékességű tartozása.[8]

A közösségi adószámok érvényessége és az azonosító adatok pontossága is ellenőrizhető online. Erről kétféle módon lehet meggyőződni.

A közösségi adószámok érvényessége a NAV részére is igazolhatóan ellenőrizhető az Európai Bizottság (EB) honlapján.

 • Közösségi adószámok az EB honlapján

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Az adózónak a lekérdezéskor meg kell adnia saját közösségi adószámát. A lekérdezést végrehajtó adózó egy egyedi hivatkozási számot kap, mely alapján a NAV a lekérdezést – ha az ellenőrzött közösségi adószám érvényes volt – azonosítani tudja. Fontos, hogy a lekérdező ezt az egyedi hivatkozási számot megőrizze, mert így tudja igazolni a lekérdezés tényét és eredményét.

Akinek van érvényes, magyar közösségi adószáma, a NAV-nál is ellenőrizheti a tagállami illetőségű adóalanyok közösségi adószámának érvényességét, illetve az azonosító adatok pontosságát.

Ezt több elérhetőségen is kérni lehet:

 • telefonon, belföldről a 1819, külföldről a +36 (1) 461-1819-es telefonszámon a NAV Infóvonalán keresztül,
 • levélben, a 1373 Budapest, Pf. 561. címen a NAV Központi Kapcsolattartó Irodájától (NAV KKI),
 • elektronikusan a cégkapun illetve ügyfélkapun keresztül.

A telefonos lekérdezéséhez a 1819-es telefonszámon a 2. menüpontot kell választani. A szolgáltatás igénybevételéhez ügyfélazonosító-szám szükséges.

A közösségi partner adószámának lekérdezésről itt olvashat részletes tájékoztatást:

https://nav.gov.hu/ado/egyeb/kozossegi_megerositese_ref1

Az adóalany, ha számlát fogad be, hozzáférhet az e számlákkal kapcsolatban más adózó által teljesített általános forgalmi adó összesítő jelentés[9] adataihoz is.[10]

A lekérdezés az Online Számla rendszerben érhető el:

Bejelentkezés kezdő oldal | Online számla (gov.hu)

Az Online Számla rendszerbe belépve a Számlák főmenü alatt a Bejövő számlák menüből lehet lekérdezni a bejövő (befogadott) számlákra vonatkozó adatokat.

Egyéb, tájékozódást segítő lekérdezőfelületek

A nyilvános adatbázisok mellett célszerű interneten is tájékozódni gazdasági partnerünkről, hasznos lehet például, hogy rendelkezik-e honlappal, megtalálható-e a közösségi portálokon, ott milyen adatokat, referenciákat közöl magáról.

Elvárható továbbá a gondosan eljáró gazdasági szereplőktől, hogy még a szerződéskötés előtt tájékozódjanak, hogy a leendő üzleti partner valóban képes-e a szerződésben foglaltak teljesítésére. Vannak-e például szakképzett munkavállalói a feladat elvégzéséhez, különösen akkor, ha a szerződés teljesítése különleges szakértelmet kíván, vagy a szolgáltatás bizalmi jellegű. Rendelkezik-e továbbá a feladat ellátásához szükséges tárgyi eszközökkel, amennyiben a munka jellegéből adódóan ez szükséges.

Célszerű arról is meggyőződni, ellenőrizni, hogy mióta működik a vállalkozás, vannak-e a munka elvégzéséhez releváns korábbi tapasztalatai, referenciái. Kockázatos lehet például, ha nagy volumenű és értékű termékbeszerzést vagy szolgáltatást egy újonnan alakult, ismeretlen, tapasztalatokkal és referenciákkal nem rendelkező társaságtól szerzi be az adóalany.

A nyilvános adatbázisok, körülmények (dokumentált) ellenőrzése önmagában természetesen nem elegendő, szükséges a tényleges ügyletek teljesítésnek megfelelő, szabályszerű dokumentálása is.

 

[1] A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény alapján.

[2] Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art) 261. § alapján az állami adó- és vámhatóság honlapján közzéteszi a minősítési eljárásban megbízható adózónak minősített adózók nevét, adószámát.

[3] Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozók.

[4] Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 266. § l) pont alapján.

[5] Art. 264. §.

[6] Az Art. 246. § (1) bekezdés c)-e) pontja alapján elrendelt szankciós adószám-törlésekről közzétett hirdetmények.

[7] A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) kormányrendelet szrint.

[8] Art. 260.§ (1) bekezdés.

[9] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklete alapján teljesített általános forgalmi adó összesítő jelentése.

[10] Art. 259. § d) pont.