A NAV ügyfélszolgálatain személyesen megjelenő ügyfelek egyik leggyakoribb kérdése, hogy miért kell egészségbiztosítási járulékot fizetniük.

Térítésmentesen egészségügyi szolgáltatást csak az vehet igénybe, akinek van biztosítási jogviszonya, vagy egyéb jogcímen jogosult az ingyenes orvosi ellátásra. Aki nem biztosított és jogosultsága sincs az ellátásokra, ahhoz, hogy számára is ingyenes legyen az orvosi ellátás, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

A fizetendő járulékot a NAV írja elő automatikusan a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai alapján.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2023. január 1-jétől havi 9 600 forint (napi 320 forint).  Az összeget a tárgyhónapot követő hónap 12-éig a „NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla” elnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú, 408-as adónemkódú számlára kell befizetni átutalással, bankkártyával, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül, vagy csekken. Befizetéskor minden esetben fel kell tüntetni az adóazonosító számot. Csekk igényelhető a NAV honlapján, telefonon 1819-es Infóvonalon, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon.

Nem vehet igénybe térítésmentesen egészségügyi szolgáltatást az, aki nem fizeti meg a járulékot és a 2020. július 1-je után az ebből felhalmozódó tartozása több mint az egészségügyi szolgáltatási járulék hat havi összege (57 600 forint). Ebben az esetben a NEAK érvényteleníti a tajszámot is, ami legkorábban a tartozás megfizetését követő naptól lesz újra érvényes.

Azoknak, akik külföldön biztosítottak, bejelentést kell tenniük a kormányhivatalnak. Enélkül a NAV automatikusan előírja az egészségügyi szolgáltatási járulékot, és erről tájékoztatást küld a kötelezettnek. Kérelemre a NAV visszamenőlegesen törli a járulékfizetési kötelezettséget akkor, ha az érintett becsatolja a kormányhivatal igazolását, amely bizonyítja a külföldi biztosítás időtartamát.

Ha a magánszemély méltányolható gazdasági, anyagi nehézsége miatt nem tudja határidőre befizetni a járulékot, kérhet fizetési kedvezményt a NAV-tól. A fizetési kedvezmény részletes szabályairól bővebb információ a NAV honlapján, a 30.2 számú információs füzetben olvasható.