NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Tisztelt Ügyfelek!

A NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága jár el kizárólagos hatáskörben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 61.§-a, illetve különös hatáskörben a 66-75. §-ai alapján.

Az igazgatóság a fenti jogszabályi rendelkezések értelmében az ügyintézői tevékenységet az alábbi vám, jövedéki és fémkereskedelmi ügyek vonatkozásában látja el.

1) Kizárólagos hatáskörben (országosan) végzett feladatok;

2) Azon kiemelt adózók tekintetében végzett feladatok, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található.

Készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére!

     KAVIG

 

Intézhető ügyek listája:

Vám, Jövedéki és Fémkereskedelmi ügyek

1) Vám ügyek

Kizárólagos hatáskörben (országosan) végzett feladatok:

 • Elektromos vezetéken szállított energia tekintetében valamennyi vámeljárás lefolytatása;
 • Biztonsági papírok szabad forgalomba bocsátása és az ahhoz kapcsolódó szállítási engedélyek ellenőrzése;
 • Halasztott vámfizetés-, kötelezettségvállalás-, egységes árutovábbítási eljárások szerinti TC32 Egyedi garanciajegy kibocsátásának engedélyezése;
 • Vámmentes vámkezelésre jogosultak körét szabályozó NGM rendelet szerinti engedélyek kiadása;
 • Áfa törvényben meghatározott, a termékimporthoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség önadózás útján történő teljesítésének engedélyezése;
 • Különleges zárak jóváhagyása;
 • Nem természetes személy részére behozott nemesfémtárgyak, valamint a drágakövek tekintetében a szabad forgalomba bocsátás vámeljárás lefolytatása, valamint a kiviteli eljárás lefolytatása;
 • Légi forgalom kivételével a Magyarország területén működő diplomáciai és konzuli képviseletek, a nemzetközi szervezetek, továbbá ezek személyzetének tagjai és családtagjai használatára érkező, illetve az általuk külföldi rendeltetéssel feladott áruk vámeljárás alá vonása;
 • Vasúton szállított áruk papíralapú uniós árutovábbítási eljárásának alkalmazására vonatkozó engedélyezése;
 • Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igényléséhez és megállapításához gépjárművek forgalmi értékének meghatározása (Kormányhivatal, járási-, polgármesteri hivatalok megkeresésére);
 • Kapcsolatban álló személyek közötti ügyletek esetén a Vámkódex 73. cikke szerinti egyszerűsítés engedélyezése.

Budapest és Pest megye közigazgatási területén székhellyel rendelkező kiemelt adózó részére:

 • Regisztrációs adóval kapcsolatos ügyintézés;
 • Preferenciális származó helyzet igazolására feljogosító elfogadott exportőri tevékenység engedélyezése, Regisztrált exportőri nyilvántartásba vétel, engedélyes mérlegelői tevékenység engedélyezése, könyvelés szerinti elkülönítés engedélyezése;
 • Az AEO feltételek vizsgálata, az AEO engedély kiadása, az AEO státus nyomon követése, újraértékelése;
 • Áruátengedést követő ellenőrzések lefolytatása;
 • EMGA utólagos ellenőrzések lefolytatása.

A Vámtörvényben meghatározott vámigazgatási-, valamint az igazgatóság hatáskörébe tartozó egyéb adózók vonatkozásában felmerülő feladatok:

 • EORI / Vámazonosító szám (VPID szám) kiadása, összepárosítása, módosítása és érvénytelenítése;
 • Elvégzett vámeljárások módosítási kérelmeinek ügyintézése;
 • NAV vámletét letéti számlával kapcsolatos ügyintézés (egyeztetés, elszámolás, átvezetés, túlfizetés rendezése);
 • Vám ügyekben az igazgatóság hatáskörébe tartozó adózók számára tájékoztatás adása.

2) Jövedéki ügyek

Kizárólagos hatáskörben (országosan) végzett feladatok:

 • Jövedéki ügyben a kezességvállalási engedély kiadása;
 • Csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjének nyilvántartásba vétele;
 • Zárjegyekkel kapcsolatos feladatok ellátása (pl. zárjegy megrendelése és átvétele, feleslegessé vált, minőséghibás zárjegy visszavétele);
 • Belföldön nem letelepedett személy jövedéki engedélyezési és adóügyeivel kapcsolatos ügyek intézése;
 • Egyes, az igazgatóság hatáskörébe tartozó egyéb adózók vonatkozásában jövedéki adó-visszaigénylések, bevallások, bejelentések ügyintézése.

Budapest és Pest megye közigazgatási területén székhellyel rendelkező kiemelt adózó részére:

 • Jöt. szerinti engedélykérelmek elbírálása;
 • Nyilvántartásba vétellel, származási igazolás kiadásával, bejelentésekkel kapcsolatos ügyek intézése;
 • Jövedéki adó-visszaigénylések, bevallások, bejelentések ügyintézése;
 • Adóelőleg módosítására irányuló kérelmek elbírálása;
 • Jövedéki adókivetéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása;
 • Más tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék után a jövedéki adó megfizetésének igazolása – a benyújtott okmány záradékolásával;
 • Jövedéki ügyekben az érintett személyi kör számára tájékoztatás, szakmai vélemény kiadása.

3) Fémkereskedelmi ügyek

Kizárólagos hatáskörben (országosan) végzett feladatok:

 • Belföldön nem letelepedett személy fémkereskedelmi tevékenységének engedélyezése;
 • Belföldön nem letelepedett személy fémkereskedők tevékenységével kapcsolatos bejelentések, kérelmek, adatszolgáltatások feldolgozása.

Budapest és Pest megye közigazgatási területén székhellyel rendelkező kiemelt adózó részére:

 • Fémkereskedelmi tevékenység engedélyezése;
 • Fémkereskedők tevékenységével kapcsolatos bejelentések, kérelmek, adatszolgáltatások feldolgozása;
 • Fémkereskedelmi ügyekben az érintett személyi kör számára tájékoztatás, szakmai vélemény kiadása.