Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

 Tisztelt Ügyfelek! 

 

A NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága jár el kizárólag az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások tekintetében a regisztrációs adó, illetve az illetékügyek kivételével, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 63.§-a alapján. 

Az igazgatóság a fenti jogszabályi rendelkezés értelmében az ügyfélszolgálati tevékenységet az alábbi adózók vonatkozásában látja el.

  1. Diplomáciai és konzuli képviseletek, az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek, szervek által foglalkoztatott belföldi adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel összefüggő adókötelezettségek tekintetében;
  2. Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, az Országgyűlési Őrség, továbbá azok hivatásos és szerződéses állományú tagjai, köztisztviselői, kormánytisztviselői és közalkalmazottjai, honvédelmi alkalmazottai és rendvédelmi igazgatási alkalmazottai;
  3. Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjai;
  1. Külföldi személy, aki a Magyarország területén székhellyel, telephellyel, lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik.

 

Készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére!

 

KAVIG Ügyfélszolgálat