Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy a jövedéki kiskereskedők részére a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (továbbiakban:Jöt.) 70. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség 2021. július 1-jével hatályon kívül lett helyezve. Ennek megfelelően a korábban erre a célra is felhasznált NAV_J33-as nyomtatvány a fenti időponttól kizárólag a jövedéki kiskereskedő bejelentése jövedéki termék mozgóbolt útján történő forgalmazására szolgál, így e nyomtatvány nem ad lehetőséget az alkalmi rendezvényre történő kitelepülés bejelentésére.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. pontja szerint mozgóboltnak minősül a kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz.

A mozgóbolt általában olyan települések, településrészek ellátását szolgálja, ahol a helyi szükségletek kielégítésére nincs megfelelő, illetve állandó kiskereskedelmi üzlet. A mozgóbolt lényege tehát, hogy a jármű, melyből az árusítás megtörténik, általában heti rendszerességgel megjelenik a környező települések, településrészek valamelyikén, így csak bizonyos napokon van lehetőség a mozgóboltból történő vásárlásra.

A Jöt. végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet 41. § (1) bekezdése szerint a mozgóbolti tevékenység bejelentését a fenti NAV_J33-as űrlap felhasználásával az alábbi adattartalommal kell benyújtani a bejelentő székhelye szerint illetékes adó- és vámigazgatóság részére:

a jövedéki kiskereskedő

 • nevét,
 • adószámát,
 • működési engedély számát vagy nyilvántartásba vételi számát,
 • az ellátott települések, értékesítési megállóhelyek
 • megnevezését és helyét,
 • megközelítési útvonalát,
 • nyitvatartási idejét,
 • a forgalmazott jövedék termék raktározására szolgáló címet (helyrajzi számot),
 • a tevékenység megkezdésének időpontját,
 • a mozgóboltként üzemelő közúti gépjármű típusát, forgalmi rendszámát és
 • a forgalmazott jövedéki termék megnevezését.

Fentiek alapján tehát egy alkalmi rendezvényre történő kitelepülés nem minősül mozgóbolti szolgáltatásnak, azt a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem kell bejelenteni az adó- és vámhatóság részére.

NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága