A NAV 2024. február 14-étől érvényes IBAN-számlaszámai

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által nyilvántartott adót, vámot és az egyéb fizetési kötelezettségeket adónként, kötelezettségenként a megfelelő államháztartási számlára, a bírságot, a pótlékot és az ehhez kapcsolódó költségeket külön számlára kell megfizetni, forintban. Ha valaki az adott számlára külföldről szeretne befizetni, akkor a NAV IBAN-számlaszámait, vagyis nemzetközi bankszámlaszámait kell használnia. A számlaszámadatok a tájékoztató végén szerepelnek tételesen.

Mi az IBAN?

Az IBAN (International Bank Account Number)a fizetési számlák jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám, ami a fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál[1]. Az IBAN egy 28 alfanumerikus karaktert tartalmazó számsor, amit a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató – a NAV esetében a Magyar Államkincstár – a következők szerint alakít ki[2]:

 • az első két karakter Magyarország ISO 3166 szabvány szerinti országkódja: HU;
 • a 3. és 4. karakter az ellenőrzőszám, amelynek algoritmusát az Európai Banki Szabványügyi Bizottság [European Committee for Banking Standards (ECBS)] IBAN képzésére vonatkozó szabványa tartalmazza;
 • az 5-28. karakter a belföldi pénzforgalmi jelzőszám (16 karakter hosszúságú pénzforgalmi jelzőszám esetében az IBAN képzésekor az utolsó 8 karaktert nulla számjeggyel kell feltölteni).

Mikor kell alkalmazni?

Az IBAN-számlaszámot kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban, devizaátutalási megbízásokon kell alkalmazni, például külföldről teljesített átutalásoknál.

Hogyan kell alkalmazni?

Az IBAN-számlaszámot balra igazítva, folyamatosan, tagolatlan módon, szóköz és egyéb karakterek nélkül kell megadni, az „IBAN” megjelölést nem szabad a számlaszám elé írni.

A devizaátutalási megbízáson a megfelelő költségvetési számlához (adónemhez) tartozó kedvezményezett IBAN-számlaszám mellett az alábbi adatokat kell megadni:

 • kedvezményezett neve,
 • kedvezményezett bankjának neve és címe,
 • kedvezményezett bankjának SWIFT/BIC-kódja.

Kedvezményezett neveként elegendő a NAV-ot megadni, de az egyszerűbb azonosításhoz feltüntethető a konkrét költségvetési számlaszám neve is.

A „kedvezményezett bankjának neve és címe”, valamint „a kedvezményezett bankjának SWIFT/BIC-kódja” adatokat attól függően kell megadni, hogy a deviza-átutalást milyen elszámolási rendszeren (SEPA vagy egyéb) keresztül kezdeményezik.

Devizaátutalás SEPA-rendszerben

A NAV IBAN-számlaszámaira a SEPA-rendszeren („Single Euro Payment Area”, azaz Egységes Euró Fizetési Övezet) keresztül csak akkor lehet utalni, ha az ügyfél bankja is tagja a SEPA-megállapodásnak, ami ezeknek a fizetési módoknak az alkalmazására jött létre. (A SEPA tagjai az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Lichtenstein, Monaco, Norvégia és Svájc. A Magyar Államkincstár, mint a NAV számlavezető bankja 2014. szeptember 8. napjával csatlakozott a SEPA euró átutalási rendszerhez.)

SEPA-átutalásnál

 • a kedvezményezett bankja SWIFT/BIC-kódjaként a Magyar Államkincstár HUSTHUHB kódját kell feltüntetni és
 • az „SHA” (osztott költségvállalás) költségviselési módot kell megjelölni.

Devizaátutalás más elszámolási rendszerekben

Egyéb (SEPA-tól eltérő) elszámolási rendszerekben(pléldául TARGET2)teljesített nemzetközi devizaátutaláskor

 • fel kell tüntetni a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár SWIFT/BIC kódját: HUSTHUHB, valamint
 • a Magyar Államkincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank SWIFT/BIC kódját is:

Milyen adatokat kell még megadni?

A devizaátutalási megbízás „Kedvezményezettel közlendő” rovatában, továbbá az átutalást teljesítő adózóra (ügyfélre) vonatkozóan meg kell adni:

 • kötelezettségjellegű, tételes elszámolású számlák [1. b) számlacsoport] esetén a vámazonosító számot, valamint – a NAV Vámletét letéti számla kivételével – az érintett határozatszámot,
 • minden más esetben [1. a), 2., 3., 4. számlacsoportok] a belföldi adóazonosító számot (adószámot, vagy adóazonosító jelet),

hogy a befizetést az adószámlán jóvá lehessen írni.

Hogyan kell fizetni?

A NAV költségvetési számláira a kötelezettségeket forintban kell megfizetni[3], ettől eltérnia társasági adó[4], illetve a különleges gazdasági övezetekhez kapcsolódó helyi iparűzési adó megfizetése esetén lehet. [5]

A befizetési módokról[6] a „Ki hogyan fizethet a NAV-nak? című tájékoztatóban olvashat.

A belföldi számláról, forintban történő átutalásokra változatlanul a honlapon „Adóztatási számlaszámok és adónemek jegyzéke menüpont alatt közzétett költségvetési számlaszámok szolgálnak.

További információ

A devizaátutalási megbízások kitöltéséről bővebb tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján (www.allamkincstar.gov.hu) „A Magyar Államkincstár szabályzata a devizaszámla-vezetési szolgáltatásáról” című szabályzatban és a „Kitöltési útmutató a papír alapú deviza-átutalási megbízáshoz” című tájékoztatóban található.

 1. Kötelezettség- és letéti jellegű számlák, adónemek:
 1. a) Kötelezettség- és letéti jellegű, nem tételes elszámolású számlák, adónemek:

Sor

sz.

Megnevezés

Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN-számlaszám

Adó-

nem

kód

1.

NAV Társasági adó bevételi számla

HU57100320000107601900000000

101

2.

NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

HU16100320000605635300000000

103

3.

NAV Általános forgalmi adó bevételi számla

HU68100320000107686800000000

104

4.

NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla

HU91100320000107603300000000

115

5.

NAV Rehabilitációs hozzájárulás bevételi számla

HU49100320000605628100000000

119

6.

NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

HU89100320000605622900000000

124

7.

NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

HU09100320000605623600000000

125

8.

NAV Késedelmi pótlék bevételi számla

HU75100320000107698500000000

138

9.

NAV Játékadó bevételi számla

HU92100320000107699200000000

146

10.

NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás beszedési számla

HU26100320000605624300000000

149

11.

NAV Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

HU20100320000605621200000000

152

12.

NAV Állami kezességbeváltás megtérülése bevételi számla

HU76100320000190700300000000

168

13.

NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számla

HU69100320000605606100000000

182

14.

NAV Innovációs járulék beszedési számla

HU10100320000605632200000000

184

15.

NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék bevételi számla

HU97100320000605643200000000

187

16.

NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

HU39100320000605774900000000

188

17.

NAV Kifizetőt terhelő ekho beszedési számla

HU33100320000605636000000000

190

18.

NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számla

HU05100320000605637700000000

191

19.

NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho beszedési számla

HU39100320000605639100000000

193

20.

NAV Ekho különadó beszedési számla

HU91100320000605640100000000

194

21.

NAV EGT államban biztosított személytől levont ekho beszedési számla

HU80100320000605642500000000

197

22.

NAV Biztosítási adó bevételi számla

HU21100320000107631800000000

200

23.

NAV Hitelintézeti járadék bevételi számla

HU64100320000107613600000000

202

24.

NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla

HU60100320000107627700000000

211

25.

NAV Átlagadó bevételi számla

HU10100320000107003700000000

214

26.

NAV Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla

HU49100320000107630100000000

215

27.

NAV Baleseti adó beszedési számla

HU98100320000605593600000000

218

28.

NAV Adókártya kiadáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla

HU35100320000107907400000000

219

29.

NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla

HU97100320000107606400000000

221

30.

NAV Gépjármű vagyonszerzési illeték bevételi számla

HU89100320000605768400000000

222

31.

NAV Energia ágazat befizetései bevételi számla

HU98100320000107615000000000

232

32.

NAV 2010. évtől érvényes gyógyszertár szolidaritási díj beszedési számla

HU79100320000605779400000000

234

33.

NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő szociális hozzájárulási adó beszedési számla

HU73100320000605776300000000

239

34.

NAV Cégautóadó bevételi számla

HU70100320000107616700000000

241

35.

NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla

HU43100320000605760800000000

243

36.

NAV Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla

HU60100320000605761500000000

244

37.

NAV Gyógyszer ismertetés utáni befizetések beszedési számla

HU49100320000605763900000000

246

38.

NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések beszedési számla

HU66100320000605764600000000

247

39.

NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések beszedési számla

HU83100320000605765300000000

248

40.

NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla

HU12100320000605591200000000

258

41.

NAV Kulturális adó beszedési számla

HU81100320000605592900000000

259

42.

NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott közfinanszírozott gyógyszerek utáni kiegészítő befizetései beszedési számla

HU51100320000605781100000000

283

43.

NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számla

HU27100320000107634900000000

288

44.

NAV Kisvállalati adó bevételi számla

HU44100320000107635600000000

289

45.

NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektől levont adó, adóelőleg beszedési számla

HU35100320000605595000000000

290

46.

NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla

HU24100320000605597400000000

291

47.

NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla

HU41100320000605598100000000

293

48.

NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számla

HU38100320000107632500000000

295

49.

NAV Közművezeték adó bevételi számla

HU61100320000107636300000000

296

50.

NAV Reklámadó bevételi számla

HU52100320000107908100000000

300

51.

NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka bevételi számla

HU38100320000107002000000000

301

52.

NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számla

HU48100320000107621500000000

302

53.

NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések beszedési számla

HU86100320000605645600000000

303

54.

NAV Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója bevételi számla

HU65100320000107622200000000

305

55.

NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla

HU13100320000107912200000000

310

56.

NAV Elektronikus bírósági eljárási illeték bevételi számla

HU44100320000107005100000000

312

57.

NAV Forgalmazó és befektetési alap különadója bevételi számla

HU94100320000107629100000000

313

58.

NAV Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték bevételi számla

HU55100320000107633200000000

314

59.

NAV Hitelintézetek 2011-ben kezdődő üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója bevételi számla

HU77100320000107628400000000

315

60.

NAV Pénzügyi szervezetek különadója bevételi számla

HU37100320000107623900000000

316

61.

NAV Környezetterhelési díj bevételi számla

HU11100320000107604000000000

339

62.

NAV Távközlési adó bevételi számla

HU11100320000107701000000000

345

63.

NAV Társadalombiztosítási járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

HU22100320000605580200000000

406

64.

NAV Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék beszedési számla

HU91100320000605581900000000

407

65.

NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla

HU11100320000605582600000000

408

66.

NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla

HU36100320000107916000000000

410

67.

NAV Hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója bevételi számla

HU19100320000107915300000000

412

68.

NAV Kiskereskedelmi adó bevételi számla

HU78100320000107637000000000

413

69.

NAV EKAER szám lezárását követő bejelentés módosítási pótlék bevételi számla

HU41100320000103749200000000

414

70.

NAV EKAER bejelentési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése miatt kiszabott mulasztási bírság bevételi számla

HU24100320000103748500000000

415

71.

NAV Bevándorlási különadó bevételi számla

HU82100320000107913900000000

416

72.

NAV Bírósági határozatban megállapított eljárási illeték bevételi számla

HU58100320000107004409060018

418

73.

NAV Gyógyszergyártók különadója és extraprofitadója bevételi számla 

HU96100320000107627709060025

419

74.

NAV Szén-dioxid kvóta adó bevételi számla

HU04100320000107627709060032

420

75.

NAV Légitársaságok hozzájárulása bevételi számla

HU91100320000107627709060018

481

76.

NAV Kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni adó bevételi számla

HU50100320000107638700000000

488

77.

NAV Illetékek bevételi számla

HU27100320000107004400000000

521

78.

NAV Vámbevételi számla

HU65100320000103751900000000

901

79.

NAV Hulladékgazdálkodással kapcsolatosan jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetése bevételi számla

HU50100320000103729600000000

909

80.

NAV Külföldi gépjárműadó bevételi számla

HU38100320000103723400000000

911

81.

NAV Külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla

HU92100320000103741600000000

916

82.

NAV Szabálysértési pénzbírság, költség és rendbírság bevételi számla

HU87100320000103650100000000

918

83.

NAV Környezetvédelmi termékdíj adó bevételi számla

HU18100320000103745400000000

920

84.

NAV Értékesítési bevétel bevételi számla

HU50100320000103671400000000

922

85.

NAV Népegészségügyi termékadó beszedési számla

HU91100320000107700300000000

923

86.

NAV Üzemanyag energiatermékek jövedéki adója bevételi számla

HU05100320000103730600000000

941

87.

NAV Egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla

HU22100320000103731300000000

942

88.

NAV Bérfőzési szeszadó bevételi számla

HU39100320000103732000000000

944

89.

NAV Jövedéki letétek elszámolási számla

HU36100320000150140100000000

945

90.

NAV Dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla

HU28100320000103734400000000

946

91.

NAV Dohánygyártmány ÁFA bevételi számla

HU45100320000103735100000000

947

92.

NAV Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adója bevételi számla

HU34100320000103737500000000

950

93.

NAV Fémkereskedelmi bírság bevételi számla

HU35100320000103746100000000

953

94.

NAV Fémkereskedelmi letétek elszámolási számla

HU14100320000150144900000000

954

95.

NAV Közigazgatási bírság bevételi számla[7]

HU55100320000103762900000000

957

96.

NAV Pénzmosás elleni bírság bevételi számla

HU14100320000103759500000000

959

97.

NAV Jövedéki gyorsított eljárásban kiszabott bírság bevételi számla

HU66100320000103760500000000

960

98.

NAV Bérfőzési szeszadó letéti számla

HU48100320000150146300000000

961

99.

NAV OLAF ellenőrzéssel kapcsolatos közigazgatási bírság bevételi számla

HU11100320000103762909050019

963

100.

NAV Vám- és adóbírság, kamat bevételi számla

HU55100320000103724100000000

999

 1. b) Kötelezettség- és letéti jellegű, tételes elszámolású számlák,adónemek:

Sor

sz.

Megnevezés

Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN-számlaszám

Adó-

nem

kód

1.

NAV Importtermék általános forgalmi adó bevételi számla

HU32100320000103720300000000

902

2.

NAV Uniós vámbevételek beszedési számla

HU57100320000182020300000000

910

3.

NAV Vámletét letéti számla

HU08100320000150141800000000

912

4.

NAV Regisztrációs adó bevételi számla

HU23100320000103739900000000

914

5.

NAV Import jövedéki és energia adó bevételi számla

HU83100320000103761200000000

956

 1. c) Kötelezettség devizában történő megfizetésre szolgáló számlák, adónemek[8]

Sor

sz.

Megnevezés

Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN-számlaszám

Adó-

nem

kód

1.

NAV Társasági adó bevételek euró számla

HU13100320000107601909050019

498

2.

NAV Társasági adó bevételek amerikai dollár számla

HU18100320000107601909050026

499

3.

NAV Gödi KGÖ HIPA deviza beszedési számla

HU07100320000605908806110011

-

4.

NAV Mosonmagyaróvári KGÖ HIPA deviza beszedési számla

HU82100320000605913606110011

-

5.

NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ HIPA deviza beszedési számla

HU25100320000605918106110011

-

 1. Támogatásjellegű számlák, adónemek:
 1. a) Támogatásjellegű, NAV által kezelt számlák, adónemek

Sor

sz.

Megnevezés

Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN-számlaszám

Adó-

nem

kód

1.

NAV Szociálpolitikai menetdíj-támogatás folyósítási számla

HU93100320000190507000000000

151

2.

NAV Egyedi támogatás folyósítási számla

HU42100320000190504900000000

352

3.

NAV Egyéb vállalati támogatás folyósítási számla

HU43100320000190513500000000

356

4.

Állami kezességbeváltás folyósítási számla

HU65100320000190702700000000

368

5.

NAV Civil kedvezményezetti SZJA 1% felajánlás folyósítási számla

HU61100320000185003500000000

703

6.

NAV Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj visszaigénylés folyósítási számla

HU98100320000185069500000000

924

 1. b) Támogatásjellegű, fejezeti kezelésű alszámlák, adónemek

Sor

sz.

Megnevezés

Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN-számlaszám

Adó-

nem

kód

1.

Szakmai költségvetési fejezeti alszámla (Pénztárgép)

HU51100320000122013950000249

351

2.

Szakmai költségvetési fejezeti alszámla – Nemzeti agrártámogatások

HU91100320000036218650000012

361

3.

Szakmai költségvetési fejezeti alszámla NAV Kisforgalmú gyógyszertárak műk. tám.

HU45100320000122012205020797

379

 1. Adószámla-kivonaton nem megjelenő (külön kezelendő) számlák, adónemek

Sor

sz.

Megnevezés

Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN-számlaszám

Adó-

nem

kód

1.

NAV Növekedési adóhitel összegére jutó adóra felszámított kamat bevételi számla

HU93100320000107911500000000

285

2.

NAV Kártérítési bevételi számla

HU76100320000107910800000000

402

3.

NAV EKAER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számla

HU90100320000160120200000000

404

4.

NAV Adófizetési biztosíték letéti számla

HU62100320000160121900000000

405

5.

NAV OSS ÁFA beszedési számla

HU80100320000107702700000000

409

6.

NAV Elkülönített bűnügyi befizetések számla

HU31100320000150145600000000

898

7.

NAV Büntetőeljáráshoz kapcsolódó rendbírság bevételi számla

HU93100320000103653200000000

900

8.

NAV Készpénzellenőrzési bírság bevételi számla

HU94100320000103758800000000

958

 1. Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó beszedési számlák

Sor

sz.

Megnevezés

Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN-számlaszám

Adó-

nem

kód

1.

NAV Gödi KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla

HU76100320000605908800000000

-

2.

NAV Gödi KGÖ építmény adó beszedési számla

HU93100320000605909500000000

-

3.

NAV Gödi KGÖ telekadó beszedési számla

HU48100320000605910500000000

-

4.

NAV Gödi KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla

HU65100320000605911200000000

-

5.

NAV Gödi KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla

HU37100320000605912900000000

-

6.

NAV Mosonmagyaróvári KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla

HU54100320000605913600000000

-

7.

NAV Mosonmagyaróvári KGÖ építmény adó beszedési számla

HU71100320000605914300000000

-

8.

NAV Mosonmagyaróvári KGÖ telekadó beszedési számla

HU88100320000605915000000000

-

9.

NAV Mosonmagyaróvári KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla

HU60100320000605916700000000

-

10.

NAV Mosonmagyaróvári KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla

HU77100320000605917400000000

-

11.

NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla

HU94100320000605918100000000

-

12.

NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ építmény adó beszedési számla

HU66100320000605919800000000

-

13.

NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ idegenforgalmi adó beszedési számla

HU21100320000605920800000000

-

14.

NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla

HU38100320000605921500000000

-

15.

NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla

HU55100320000605922200000000

-

[1] A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 2. § (1) bekezdés 7. pont

[2] 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 3.§ (5) bekezdés, 1. melléklet 2. pont

[3] Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 66. § (1) bekezdése

[4] A társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022. (VIII. 9.) Kormányrendelet.

[5] A helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Kormányrendelet.

[6] Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1)-(3), valamint 58. § (1)-(6) bekezdései

[7] A 957-es adónemkódú 10032000-01037629 NAV Közigazgatási bírság bevételi számlára kell befizetni az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 626/2021. (XI. 13.) Kormányrendelet 3. § (1)-(2) bekezdése alapján kiszabott bírságot.

[8] Az 1.-2. sorszámú számlák a társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022. (VIII. 9.) Kormányrendelet 1§ (1) bekezdés szerinti, a társasági adó fizetési kötelezettség amerikai dollárban vagy euróban történő megfizetésére vonatkozó bejelentés teljesítése esetén alkalmazhatók.

A 3.-5. sorszámú számlák a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Kormányrendelet szerinti, a különleges gazdasági övezetekhez kapcsolódó helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség amerikai dollárban vagy euróban történő megfizetése esetén alkalmazható számlák.