Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 483. §-a alapján az Eho.-t módosító rendelkezéseket a 2008. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségre kell alkalmazni. A 483. § arról is rendelkezik, hogy a 2007. december 31-ét követően kifizetett osztalékra (annak megállapítása időpontjától, illetve attól függetlenül, hogy mely év eredménye terhére történt az osztalék megállapítása), a kifizetés időpontjában hatályos előírásokat kell alkalmazni.

A leírtakból következően, a 0808-07-es lap nem tartalmaz 4%-os egészségügyi hozzájárulást.