2019. december 15. óta az ügyfeleknek az AEO-kérelemmel és engedéllyel kapcsolatos műveleteket az eAEO-STP (eAEO Specific Trader Portal) alkalmazáson keresztül kell indítványozniuk. Ide érkeznek a NAV-nak küldött megkeresések, közlések, és a beadványokra adott válaszok is. Az alkalmazás használatát megkönnyítendő, a gyakorlatban felmerült kérdések alapján készült el ez a tájékoztató, amit időről időre újabb kérdésekkel és válaszokkal bővítünk.

 

 1. Mi az az eAEO-STP alkalmazás és miért van rá szükség?

Ez egy EU Ügyfél Portál (EU General Trader Portal – GTP) alatt működő alkalmazás. Az ügyfél ezen keresztül tud kommunikálni a NAV-val a benyújtott AEO-engedély iránti kérelmével vagy meglévő AEO-engedélyével kapcsolatban.

Az eAEO-STP rendszer célja, hogy az engedélyezett gazdálkodók (AEO-k) és a NAV olyan informatikai alkalmazásokban és olyan módon végezzék az AEO-kérelmek és AEO-engedélyek feldolgozását, ami valós időn belül, korszerűen teljesíti a korábbi, papíralapú eljárás műveleteit.

 

 1. Ki használja az eAEO-STP-t?

Az, aki AEO-engedély iránti kérelmet nyújt vagy nyújtott be, és akinek érvényes AEO-engedélye van.

A NAV AEO ügyekben illetékes igazgatóságai nem az eAEO-STP-t használják, hanem egy Economic Operator System (EOS) nevű alkalmazást. A két alkalmazás interfészen keresztül kommunikál egymással, ami azt jelenti, hogy egy eAEO-STP-ről beküldött beadvány megjelenik az EOS-ban, és fordítva, az igazgatóság által küldött közlés az EOS-ból érkezik az eAEO-STP-re.

 

 1. Hol érem el az eAEO-STP-t?

Az EU Ügyfél Portálon (Generic Trader Portal – GTP): https://customs.ec.europa.eu/gtp/

 

 1. Bármelyik internetes böngészőt használhatom az eAEO-STP-hez?

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az általa központilag fejlesztett, felügyelt és üzemeltetett alkalmazás a következő böngészőkkel működik optimálisan:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

 

 1. Az eAEO-STP-t csak saját nevemben eljárva használhatom?

Nem. Lehetőség van képviselőn keresztül is igénybe venni az alkalmazást, így eljárhat a gazdálkodó felhasználóként a saját nevében, de delegálhatja hozzáférését, így az AEO-műveletek intézését is munkavállalója vagy vámjogi képviselője részére. Delegált hozzáférés esetén gondoskodni kell a képviseleti jogosultság bejelentéséről (EGYKE).

 

 1. Kell regisztrálni az eAEO-STP-n?

Az alkalmazás használatához regisztráció nem kell, viszont a felhasználó azonosítása nemzeti ügyfélkapus kapcsolattal működik. Segítségül a Hozzáférés-kezelés az UUM&DS rendszeren keresztül Gazdálkodói útmutatót ezen a linken érheti el:

https://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aeo/Az_eAEO_1__fazisa_20120191001.html

Minden, érvényes AEO-kérelemmel, illetve engedéllyel rendelkező gazdasági szereplőnek érdemes időben meggyőződnie, hogy megfelelően végezte-e el az eAEO-STP alkalmazásba való belépési műveleteket. Ha belépési akadály merül fel, akkor a 11. kérdéshez tartozó útmutató szerint kell eljárni.

 

 1. Van-e lehetőség e-mailértesítés beállítására az eAEO-STP alkalmazásban?

Van rá lehetőség, hogy az AEO-kérelemmel, engedéllyel kapcsolatban az eljáró igazgatóság által tett intézkedésekről a rendszerbe történő belépés nélkül is értesüljön az ügyfél. Ehhez meg kell adni az értesítések fogadására szánt e-mail címet. Előfordulhat azonban, hogy az e-mail üzenet nem jön létre egy adott hatósági válasz idején, például informatikai frissítés esetén, ezért fontos, hogy az AEO-kérelmekkel, engedélyekkel kapcsolatos folyamatokat a gazdálkodó nyomon kövesse az eAEO-STP-ben, ne hagyatkozzon csupán az e-mail üzenetre. 

 

Fontos tudni, hogy az e-mail üzenet tartalma csak arról ad információt, hogy történt valamilyen intézkedés, annak konkrét tartalma csak a rendszerbe lépést követően, az Irányítópult oldalán tekinthető meg. Részletes, képernyőképekkel illusztrált leírást a 7. E-mail cím beállítás című letölthető dokumentum tartalmaz.

 

 1. Van elérhető felhasználói leírás az eAEO-STP működéséről?

Az EU Ügyfél Portálra (Generic Trader Portal - GTP https://customs.ec.europa.eu/gtp/) belépve az Irányítópultról elérhető a GTP, valamint az itt helyet kapott BTI és eAEO alkalmazások felhasználói útmutatója. A belépést követően a jobb felső sarokban, a nyelv beállítási lehetőség alatt látható figurára kattintva a megjelenő menüpontok között kiválasztható a Felhasználói kézikönyv, amit a következő kép illusztrál:

felhasználói kézikönyv felhasználói kézikönyv

Az alkalmazás első használata előtt javasolt az eAEO útmutatót áttekinteni, mert sok, később felmerülő kérdésre választ ad.

 

 1. Elérhető eLearning anyag az eAEO-STP-ről?

Az Europa website-on a „UCC programme” alatt 18. modulként elérhető a vonatkozó eLearning modul, melynek időtartama 1 óra. Az ismeretanyag az alábbi elérési úton hozzáférhető, jelenleg még csak angol nyelven:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/ucc-elearning-programme_en

 

 1. Az eAEO-STP jelenlegi formája és funkciója végleges vagy várható még változás?

Az alkalmazás fejlesztése és üzembe állítása két lépésben történt meg:

 • az új AEO-engedély iránti kérelmekkel kapcsolatos beadványokat 2019. október 1. óta,
 • a már kiadott engedélyekkel is kapcsolatos beadványokat 2019. december 15. óta

kell az eAEO-STP-n keresztül kezelni. Az alkalmazás ezzel teljesíti az elérni kívánt célt. Az Európai Bizottság és fejlesztő partnere azonban, a tervek szerint további frissítéseket alkalmaz. Ilyen lehet az egyes funkciók bővítése, úgymint a csatolmányfeltöltés lehetősége olyan felületen, ahol jelenleg még nem lehet ezt használni (pl. változás-bejelentésnél); hibaüzenetek és egyéb szövegek fordításának pontosítása. Ha a jövőben nagyobb volumenű módosítás következne be, arról a NAV tájékoztatást ad.

10.1. Mik az eAEO v3 kapcsán bevezetett újítások?

A működési szabályok frissítése miatt és a felhasználói élmény javításáért az Európai Bizottság módosította mind az eAEO-STP, mind az EOS működését, amivel új, illetve megújított szabályok léptek életbe.

Az eAEO-STP-t érintő újítások:

 • beérkező hibaüzenetek fordítása,
 • benyújtott kérelem módosítása,
 • értesítés benyújtott kérelem áthelyezéséről,
 • benyújtott kérelem klónozása,
 • AEO-engedély nyomtatása,
 • AEO-engedély kiterjesztése AEOF-re,
 • részleges felfüggesztés kérése a gazdálkodói intézkedések megtételekor,
 • e-mail-feliratkozás megújítása,
 • mellékletcsatolási lehetőségek bővítése.

Az EOS-t érintő, de az eAEO-STP-re is ható újítások:

 • mellékletcsatolási lehetőségek bővítése,
 • benyújtott kérelem be nem fogadási okainak közlése,
 • AEO-kérelemhez tartozó EORI-szám frissítésének tiltása,
 • nemzetközi információ (16. rovat) frissítése,
 • állandó üzleti telephely (PBE) cím, adószám (VAT) mezőjének frissítése a 18. rovatban,
 • illetékes vámhatóság rögzítése,
 • ugyanarra az AEO-kérelemre egynél több AEO-engedély kiállításának megakadályozása.

 

Bővebb információt a 10.1 Az eAEO 3. verzió – újítások című melléklet tartalmaz.

10.2. Mik az eAEO v4 kapcsán 2022. 05. 28-án bevezetett újítások?

 • A kérelem 9. rovatában („A kérelemért felelős kapcsolattartó személy”) megadott adatok közül csak a név megadása kötelező, a többi adat kitöltése opcionálissá válik.
 • A kérelem 23. rovatában („Csatolt dokumentumok”) több PDF- és ZIP-fájl tölthető fel.
 • A csatolmányok nevének hossza 100 karakterre bővül.
 • A csatolmányok neve tartalmazhat speciális karaktereket.
 • Nem lehet új kérelmet benyújtani, ha felfüggesztett AEO-engedély tartozik ugyanahhoz az EORI-számhoz.
 • Egy benyújtott kérelem visszavonható akkor is, ha azzal kapcsolatban más tevékenység van folyamatban.
 • Egy befogadott kérelem visszavonható akkor is, ha azzal kapcsolatban más tevékenység van folyamatban.
 • Az ügyfél értesítést kap, ha befogadott kérelméhez beküldött kiegészítő információját a vámhatóság elfogadta vagy elutasította.
 • Kiigazítási kérelemnél az ügyfél mellékletet tud feltölteni.
 • A vámhatóság kiigazítási kérelemre küldött válasza tartalmazhat mellékletet is.
 • Ha az ügyfél kéri a kritérium teljesítéséhez szükséges teendői határidejének hosszabbítását, kérelméhez mellékletet is feltölthet.
 • Az AEO-engedély-kérelem elutasításakor a vámhatóság mellékletet tölthet fel.
 • Az AEO-engedély-kérelemmel kapcsolatos döntés határidő-hosszabbításakor a vámhatóság mellékletet tölthet fel.

 

 1. Kihez forduljak, ha informatikai jellegű problémát észlelek az eAEO-STP használata közben?

Az alkalmazás működésében tapasztalt hibákról a NAV Helpdesk-nél kell bejelentést tenni a hiba részletes leírásával és képernyőkép csatolásával, és annak megadásával, hogy melyik NAV igazgatósághoz akarta beküldeni beadványát.

E-mail cím: IT.Helpdesk@nav.gov.hu

 

 1. Ha informatikai hiba miatt nem tudom a kérelmemet, bejelentésemet beküldeni az eAEO-STP-n keresztül, hogyan továbbítsam azt az illetékes igazgatóságnak?

Ha valamilyen informatikai akadály merül fel a bejelentés beküldésekor, lehetőség van a NAV_V04 formanyomtatvány alkalmazására ÁNYK-n keresztül. Ezzel egyidejűleg értesíteni kell a NAV Helpdesk-et a felmerült hibáról (IT.Helpdesk@nav.gov.hu).

A hiba elhárítását követően az így beküldött kérelmet, bejelentést az eAEO-STP-n keresztül pótolni kell.

 

 1. Milyen bejelentéseket indítványozhatok eAEO-STP-n keresztül?

AEO-engedély iránti új kérelem; befogadott AEO-engedély iránti kérelem módosítása; AEO-engedély iránti kérelem visszavonása; AEO-engedély módosítása; az AEO-engedély érvényben maradását befolyásoló információ megadása (változás-bejelentés); AEO-engedély felfüggesztése vagy visszavonása.

 

 1. Ha még nincs benyújtott AEO-engedély iránti kérelmem, AEO ügyekben akkor is az eAEO-STP-n kell felvennem a kapcsolatot az illetékes NAV igazgatósággal?

Nem. Az eAEO-STP alkalmazást először az AEO-engedély iránti kérelem benyújtásakor kell használni. A benyújtást megelőzően ún. előzetes egyeztetés kezdeményezhető és javasolt annál az igazgatóságnál, amelyik illetékes az adott AEO ügyben:

 • NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága (HU21000)
 • NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóság (HU411000)
 • NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága (HU511000)
 • NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (HU170000)
 • NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága (HU821000)
 • NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága (HU611000)
 • NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága (HU711000)
 • NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága (KAVIG) (HU102000)

Az igazgatóságok elérhetőségei itt találhatók: https://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok

 

 1. Milyen dokumentumot kell benyújtanom az AEO-engedély iránti kérelemmel és hol tudom azt megtenni?

Az eAEO-STP-n kitöltött kérelem felületén fel kell tölteni a kötelezően benyújtandó Önértékelési kérdőívet.

Ha az AEO-engedély iránti kérelmet nem közvetlenül a gazdálkodó vagy a cégjegyzésre jogosult személy küldi be, hanem delegálja a beküldést alkalmazottjára vagy vámjogi képviselőjére, abban az esetben a kitöltött Önértékelési kérdőívet ki kell nyomtatni, cégszerűen aláírni, és annak beszkennelt példányát kell feltölteni az eAEO-STP-be.

A feltölthető dokumentum formátuma PDF vagy ZIP fájl lehet.

Az Önértékelési kérdőívvel ZIP fájlba csomagolva benyújtható egyéb dokumentum is, ha az szükséges (pl. belső szabályzat).

 

 1. Mit jelent az „Érvényesítési hibák az oldalon belül” hibaüzenet?

Akár kérelem rögzítésekor vagy kérelem adatainak módosításáról van szó, a lenti hiba üzenet mindig ugyanazt jelenti: a kérelem űrlap 12. rovatában történt hibás rögzítést.

Részletes, képernyőképekkel illusztrált leírást az 16. Érvényesítési hibák az oldalon belül című letölthető dokumentum tartalmaz.

 

 1. Hol tudok meglévő AEO-engedélyemmel kapcsolatban változást bejelenteni eAEO-STP-n keresztül?

Az eAEO-STP felületén az AEO engedélyeim menüpontra kattintva megjelenik az AEO-engedélyes engedélye.

A „Műveletek” funkciónál a szem ikon szem ikon jelre kattintva megjelenik az engedély adatainak oldala, ahol két lehetőség van az engedéllyel kapcsolatos változás megadására:

 1. „Módosítás kérelmezése”, pl. Állandó üzleti telephely (PBE) adatok megadása
 2. „Információ megadása”, vagyis a tipikus változás bejelentés, ami kihatással lehet az engedély fenntartására

A képernyőképekkel alátámasztott részleteket a 17. Változás-bejelentés című, letölthető dokumentum tartalmazza.