en en
Utolsó módosítás: 2019.05.21.  kedd

Adózási határidők: 2018. szeptember 20.

 

Kötelezettség

Bevallás
száma

 INDEX

Bevallás

  

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

1801

M, E, T

Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

1820

T

ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

1865

M2, M3, E1, E2, T1, T2

Bevallás játékadóról

1878

E, T

Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

1886

M0, M1, M2,
E1, E3, T1,
T3, T4

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

18A60

M1, M2, M3,
E, T

Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

1891

M, E, T

Bevallás a 2018. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2019. évi illetékfizetési kötelezettségről

1893

T

Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről

1894

E, T

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

1851

E, T

Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2018. év

18NETA

M3, E2, T2

Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J01

E1, E2, T1, T2, T4

Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

BEV_J02

E1, E2, T1, T2, T4

Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

18J03

M, E, T

Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról 

18TFEJLH

 M, E, T

Befizetés

 

 

Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése

 

 M, E , T

Közművezetékek adójának befizetése (II. részlet)

 T

Biztosítási adó

T

Pénzügyi tranzakciós illeték

T

Reklámadó (reklám-közzététel megrendelőjének adókötelezettsége)

E, T

Távközlési adó befizetése

M, E, T

Általános forgalmi adó befizetése

M, E, T

Kulturális adó

E, T

Társasági adó előleg befizetése (ha havonta fizet előleget)

T1, T2

Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonta fizet előleget)

T1, T2

Játékadó befizetése

E, T

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége

E, T

Népegészségügyi termékadó befizetése

M3, E2, T2

A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése

E1, E2, T1, T2, T4,

Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó befizetése

 M, E, T