1. AZ EU–SZERBIA STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2021 sz. HATÁROZATA (2021. december 6.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról

2. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között (A származási szabályokat tartalmazó 3. számú Jegyzőkönyv a dokumentum 345. oldalán található)

3. IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről 

4. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról (C/2024/1623)

 5. AZ EU-SZERBIA STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2014 SZ. HATÁROZATA (2014. december 17.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv helyettesítéséről (2014/946/EU)

6. REGIONÁLIS EGYEZMÉNY a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról

7.  A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán térségben a származási szabályokat alkalmazó szerződő felek(1)közötti diagonális kumulációt lehetővé tévő átmeneti származási szabályok alkalmazásáról (C/2024/1637)

8. A PÁN-EUROMEDITERRÁN PREFERENCIÁLIS SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ REGIONÁLIS EGYEZMÉNNYEL LÉTREHOZOTT VEGYES BIZOTTSÁG 1/2023 HATÁROZATA (2023. december 7.) a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény módosításáról [2024/390]