Vámmentes a kelengye, háztartási célú ingóság (az érintett személyek személyes használatára vagy háztartási igényeik kielégítésére szánt személyes ingóság, ruhanemű, lakberendezés és felszerelések), akár új, akár használt, ha

  • olyan személy tulajdonában van, aki harmadik országból költözik házasságkötés céljából a Közösség vámterületére, és lakóhelye ezt megelőzően legalább 12 hónapig a Közösség vámterületén kívül volt, illetve

  • a házasságkötés alkalmából kapott szokásos ajándékok, melyeket olyan személy kap, aki harmadik országból költözik a Közösség vámterületére, és azokat olyan személy küldi be, vagy hozza magával, akinek lakóhelye harmadik országban van.

A beküldött vagy behozott ajándék vámmentességének további feltétele, hogy az egyes ajándékok értéke az 1000 EUR-t nem haladhatja meg. Mivel ez esetben az értékkorlátozás az egyes ajándékok értékére vonatkozik, nincs korlátozva azok száma. A mentesség azonban alkoholtartalmú termékekre, dohányra és dohánytermékre nem terjed ki.

A fentiek értelmében tehát csak a harmadik országból beköltöző, és házasságot kötő személyt illeti meg a vámmentesség, akár saját maga hozza be, vagy akár más, harmadik országban élő személytől kapja ajándékba. A vámmentesség megadásához be kell mutatni a házasság kötést igazoló dokumentumot.

A kedvezmény csak olyan árucikkek tekintetében érvényesíthető, melyeket vagy a házasságkötést megelőző két hónapnál nem korábban, illetve a házasságkötés időpontjánál négy hónapnál nem később hoztak be, és kérik vámeljárás alá vonásukat.

A házasságkötést megelőzően beérkezett árucikkek esetében biztosítékot kell nyújtani a vámhatóság által megállapított formában és összegben, melynek feloldására a házasságkötést követően kerülhet sor. A meghatározott árucikkek a jelzett időpontokon belül több, elkülönített szállítmányban, illetve alkalommal is beérkezhetnek. A vámmentesen vámkezelt dolgok a szabad forgalomba bocsátástól számított 12 hónapon belül nem adhatók kölcsönbe, zálogba, bérbe, nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen a vámhatóság előzetes értesítése nélkül. Amennyiben sor kerül az elidegenítésre, az azon a napon az áruk fajtája alapján alkalmazandó érvényes vámtétellel a vámhatóság által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján kell megfizetni a vámot.