2023. július 1-jétől hatályos fémkereskedelmi szabályok[1] kapcsán a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mint fémkereskedelmi hatósághoz számos kérdés érkezett, melyek a jogalkotóval történt előzetes egyeztetések alapján az alábbiak szerint válaszolhatóak meg s egyben iránymutatásul szolgálnak a gazdasági szereplők számára. 

Fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység-e a gépjárműbontási tevékenység? 

Mikor koncessziós a hulladékká vált gépjármű, gépjárműalkatrész?

Milyen FAJ-kód alá sorolandók a gépjárművek, gépjárműalkatrészek?

Ki veheti át az akkumulátort, katalizátort, és milyen FAJ-kóddal?

Hogyan adhatók le az elektromos, elektronikus berendezések?

 

Fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység-e a gépjárműbontási tevékenység? 

Fémkereskedelmi, illetve koncesszori fémkereskedelmi engedély nélkül:

A hulladékká vált gépjármű – alkatrészeinek, tartozékainak, felszereléseinek újrahasználata céljából történő – bontása nem számít fémkereskedelmi tevékenységnek.[1] A gépjárműbontás tehát alapesetben fémkereskedelmi, illetve koncesszori fémkereskedelmi engedély nélkül végezhető, és így a gépjárműbontónak nem kell a tevékenységéről a fémkereskedelmi szabályok alapján például nyilvántartást vezetnie, adatokat szolgáltatnia. Továbbiakban a hulladékká vált gépjárművek gépjárműbontónak történő leadásához nem szükséges előzetes bejelentés sem. A gépjárműbontók azokat a járműkategóriától függetlenül a fémkereskedelmi hatóság visszaigazolása[2] nélkül vehetik át. Ilyenkor a FAJ-kód[3] alá sorolást sem kell vizsgálni.

Fémkereskedelmi, illetve koncesszori fémkereskedelmi engedéllyel:

Szigorúbbak a szabályok, ha a gépjárműbontó e tevékenységével párhuzamosan, egyben fémkereskedő vagy koncesszori fémkereskedő is. Neki meg kell felelnie a Fémtv. előírásainak is – mint például a nyilvántartásvezetés, adatszolgáltatás.

Ezen kívül, ha valaki hulladékká vált gépjárművet akar leadni fémkereskedelmi vagy koncesszori fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező gépjárműbontónak, ezt előzetesen be kell jelentenie, és a fémkereskedő, koncesszori fémkereskedő azt csak akkor veheti át, ha a fémkereskedelmi hatóság visszaigazolásával ehhez hozzájárul. 

Közös szabályok:

 • A gépjárműbontók az értékesíthető alkatrészek, tartozékok és felszerelések mellett kinyert fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat továbbra is csak fémkereskedőnek értékesíthetik, vagy koncesszori fémkereskedőnek adhatják át.[5] 
 • Kizárólag koncesszori fémkereskedőnek adható át a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységgel érintett hulladékok körébe tartozó fentiek szerint kinyert fémkereskedelmi engedélyköteles anyag.[6]

 

Mikor koncessziós a hulladékká vált gépjármű, gépjárműalkatrész?

Koncessziós hulladék, és kizárólag koncesszori fémkereskedőnek adható át:

 • az M1-, N1-kategóriába tartozó gépjármű (az ezek részét képező alkatrészekkel együtt) - egyben leadva,
 • a háromkerekű gépjármű – kivéve a motoros tricikli – (az ezek részét képező alkatrészekkel együtt) - egyben leadva.  

Mint hulladékká vált körforgásos termékek, a koncesszió hatálya alá tartoznak, és a koncessziós társaság tulajdonát képezik. [7]

Nem koncessziós hulladék, így fémkereskedőnek értékesíthető:

 • az M1-, N1-kategóriába tartozó gépjármű önálló alkatrésze,
 • a háromkerekű gépjármű – kivéve a motoros tricikli –, önálló alkatrésze,
 • az ezektől a kategóriáktól eltérő kategóriájú, hulladékká vált gépjármű és alkatrésze.

Mivel az önálló gépjárműalkatrész nem körforgásos termék, a belőle keletkező hulladékról birtokosának kell gondoskodnia[8], ezért nem tartozik a koncesszió hatálya alá, és nem képezi a koncessziós társaság tulajdonát. Függetlenül a leadó személyétől – legyen az természetes személy, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság –, az önálló gépjárműalkatrészek bármely fémkereskedőnek értékesíthetők. 

 

Milyen FAJ-kód alá sorolandók a gépjárművek, gépjárműalkatrészek?

Ha a hulladékká vált gépjárművet koncesszori fémkereskedő veszi át vagy fémkereskedő vásárolja fel, a hulladék jellegének meghatározásánál két FAJ-kód jöhet szóba:

31.

A gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel rendelkező személygépkocsi (M1 kategória), a legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel bíró tehergépkocsi (N1 kategória), valamint a háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros tricikli – ideértve ezek alkatrészeit és anyagait – bontási fémhulladéka.[9]

A 31. FAJ-kód alá tartozik: 

 • az M1-, N1-kategóriába tartozó gépjármű (az ezek részét képező alkatrészekkel együtt) - egyben leadva,
 • a háromkerekű gépjármű – kivéve a motoros tricikli – (az ezek részét képező alkatrészekkel együtt) - egyben leadva.  

A 31. FAJ-kódú fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok a koncesszió hatálya alá tartoznak, így csak koncesszori fémkereskedő részére adhatók le. Ezek a hulladékok érzékeny FAJ-kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok[10], ezért azok leadása, átvétele előzetes bejelentéshez, a hatóság visszaigazolásához kötött.[11] 

12.

A 31. pont szerinti jellemzőkkel rendelkező fémhulladék kivételével a gépjármű/haszongépjármű, egyéb közlekedési eszköz (például kerékpár) bontási fémhulladéka (gépjárműalkatrész, gépalkatrész, mezőgazdasági berendezések alkatrésze).[12]

A 12. FAJ-kód alá tartozik: 

 • az M1-, N1-kategóriába tartozó gépjármű önálló alkatrésze,
 • a háromkerekű gépjármű önálló alkatrésze, és
 • az ezektől a kategóriáktól eltérő kategóriájú, hulladékká vált gépjárművek és alkatrészeik.

A 12. FAJ-kódú fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok leadását nem kell előzetesen bejelenteni.[13]

Ha a gépjárművet, gépjárműalkatrészt olyan gépjárműbontó veszi át, akinek nincs fémkereskedelmi, koncesszori fémkereskedelmi engedélye (lásd: Fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység-e a gépjárműbontási tevékenység?), az engedélyeseknek előírt szabályoknak nem kell megfelelnie. Így ő előzetes bejelentés és visszaigazolás nélkül veheti át az érintett fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat, és a FAJ-kódot sem kell vizsgálnia.  

 

Ki veheti át az akkumulátort, katalizátort, és milyen FAJ-kóddal?

Az akkumulátort az 1. FAJ-kód alá kell sorolni, ha önállóan adják le.

Mivel körforgásos termék, a koncesszió hatálya alá tartozik, ezért koncesszori fémkereskedő vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet végző koncesszori alvállalkozó (koncesszori alvállalkozó) veheti át.

A katalizátort a 32. FAJ-kód alá kell sorolni, ha önállóan adják le.

A 32. FAJ-kódú anyagok érzékeny FAJ-kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok[14], ezért csak fémkereskedő, koncesszori fémkereskedő veheti át: előzetes bejelentés, visszaigazolás,[15] illetve írásbeli szerződés és külön igazolás[16] mellett.

 

Hogyan adhatók le az elektromos, elektronikus berendezések?

A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések leadásánál az alábbiakat kell figyelembe venni. 

 Az E+E rendelet[17] szerinti elektromos, elektronikus berendezés és annak hulladéka koncessziós hulladékok, ezért azok egyben, kizárólag koncesszori fémkereskedő, vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet végző koncesszori alvállalkozó részére adhatók át. 

Amennyiben az elektromos és elektronikus berendezések önállóan elektromos és elektronikus berendezésnek nem minősülő, jogszerű tevékenységből származó alkatrészeit a berendezésektől külön, önállóan adják le, úgy azok nem tartoznak sem az EPR-rendelet, sem a koncesszió hatálya alá, mivel azok nem számítanak berendezésnek az E+E-rendelet szerint. Ezért ezeket a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat átveheti fémkereskedő is – a koncesszori fémkereskedő és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet végző koncesszori alvállalkozó mellett.

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal[1] A Fémtv. 2. § (2) bekezdése alapján.

[2]  A Fémtv. 3. § (5) bekezdésének hivatkozásai alapján.

[3] FAJ: Felismerésre alkalmas jellemző, a Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

 

[4] FAJ: Felismerésre alkalmas jellemző, a Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

[5] A Fémtv. 2. § (3) bekezdése alapján.

[6] A Fémtv. 2. § (4) bekezdése alapján.

[7] A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. rendelet (ELV-rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.24.) Korm. rendelet (EPR-rendelet) 1. §-a, 1. melléklet 1.5 pontja és a 2. § (2) bekezdése alapján.

[8] A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

[9] A Korm.rendelet 1. melléklete alapján.

[10]A Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján.

[11] A Fémtv. 3. § (5) bekezdése alapján.

[12] A Korm.rendelet 1. melléklete alapján.

[13] A Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján.

[14] A Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján.

[15] A Fémtv. 3. § (5) bekezdésé alapján.

[16] A Fémtv. 3. § (6a) és (7) bekezdései alapján.

[17] Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet