A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) keresőmunkára kiképezhető kis testű kutyákat vásárol. Az ebeknek a következő feltételeknek kell megfelelniük, ivartól és fajtától függetlenül:

·      10 és 36 hónap közötti életkorú,

·      kifogástalan egészségi állapotú,

·      oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező,

·      transzponderszámmal vagy chippel ellátott,

·      az oltási könyve, útlevele tartalmazza a korának megfelelő kötelező (veszettség elleni) és ajánlott (kombinált oltás) oltási program szerinti igazolásokat, kizáró ok azonban, ha például egy kétéves kutya oltási könyvében csak az adott évre kötelező védőoltás beadása szerepel,

·      igazoltan féregtelenített, illetve a vásár előtti utolsó féregtelenítés időpontja is szerepel az oltási könyvben.

A keresett kis testű kutyának meg kell még felelnie a következő feltételeknek:

·      bírja a magasságot, mélységet,

·      erős zajokra, hanghatásokra nem mutat félelmet,

·      csúszós, fényes felületeken; kicsi, szűk helyeken magabiztosan közlekedik,

·      magas apportkészségű,

·      kézben tartható,

·      indokolatlanul nem agresszív.

Ivartól függetlenül a preferált kutyafajták:

·      kotorékebek, például szálkásszőrű tacskó,

·      hosszúlábú terrierek, például foxterrier, jagd terrier,

·      a felsorolt fajtákhoz hasonló típusú keverékek lehetnek.

Ha Önnek van a feltételeknek megfelelő, eladó kutyája, és a NAV október hónapban tervezett kutyavásárán részt kíván venni, akkor 2023. szeptember 24-ig küldjön előzetes ajánlatot a navkutyabeszerzes@nav.gov.hu e-mail-címre!

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kutya:

·      hívónevét,

·      fajtáját,

·      ivarát,

·      születési idejét,

·      mikrochip-számát,

·      esetleges képzettségét és

·      vételárát is. 

Levelében a fentieken túl adja meg:

·      nevét,

·      e-mail-címét,

·      adóazonosító jelét vagy adószámát,

·      FELIR-azonosítóját, illetve

·      írja meg azt is, hogy a kutyát természetes személyként, gazdálkodó szervezetként – például egyéni vállalkozóként, kft-ként – vagy alapítványként szeretné eladni!

A NAV a kutyavásár időpontja előtt e-mailben felveszi a kapcsolatot azokkal az érdeklődőkkel, akiktől ajánlatot kér, elküldi az ajánlattételi felhívást és a kutyavásár, valamint a beszerzési eljárás további részleteit.

 A kiválasztási eljárásokat a NAV Budapesten tartja. A kutyák képességeit és készségeit bizottság bírálja el. Vérző sérüléses, sántító, beteg kutya bírálatát a bizottság nem kezdi meg!

A sikeres keresőkutya-jelöltek a kiválasztás után 21 napos próbaidőn vesznek részt.

A kutya által végrehajtandó gyakorlatok leírása itt található.

Az ajánlattétel alapvető feltétele, hogy a kutyatulajdonos az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 578/2020. (XII.14.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő FELIR-azonosítóval rendelkezzen. 

A kutyatulajdonos a kutyavásáron nem vehet részt, ha

·       nincs FELIR-azonosítója,

·       a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint nem átlátható szervezet,

·       olyan Magyarországon adóalanyisággal rendelkező belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve civil szervezet és a vízitársulat, amely/aki az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b)-c) alpontjaiban előírt feltételeknek nem felel meg és

o   nem az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 153. §-a szerinti megbízható adózó és

o   az adományozáskor, visszatérő adomány esetén az újabb rendelkezésre bocsátáskor nem felel meg az Art. 260. § szerinti köztartozás-mentességi követelményeknek,

·       magánszemélyként belföldi adóalany és nem szerepel az Art. 260. §-a szerinti nyilvántartásban, vagy nem nyilatkozik köztartozás-mentességéről,

·       a NAV-szervek személyi állományába tartozik, vagy a NAV-val szerződéses jogviszonyban álló személy.

A pályázónak a fentieken túl – természetes személy kivételével – számlaképesnek kell lennie az értékesítendő kutya vonatkozásában. 

A vásáron csak az vehet részt, aki hiánytalanul benyújtotta a pályázatot. 

A nem megfelelő pályázatot benyújtók e-mailben kapnak értesítést pályázatuk elutasításáról, azonban az elutasítás okát a bírálók nem kötelesek részletesen indokolni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal