A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott
4004/2019. tájékoztatás 

az eurónak a forintban kifejezett, a vámjogszabályok keretén belül alkalmazandó értékéről 

 

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 138. § (3) bekezdése értelmében, az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 53. cikk (2) bekezdése szerint rögzített értéket évente egyszer, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője tájékoztatásban teszi közzé.

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2015/2447. bizottsági rendelet (a továbbiakban: VA) 48. cikk (2) bekezdése alapján, a Vámkódex 53. cikkének (2) bekezdéséhez kapcsolódóan, az euro nemzeti pénznemekben kifejezett értékeként az Európai Központi Bank által október első munkanapján megállapított árfolyam alkalmazandó, amely árfolyamot a következő év január 1-jei hatállyal kell alkalmazni.

A VA 48. cikk (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vámtörvény 138. § (2) bekezdése kimondja, hogy amennyiben ezen árfolyam tekintetében az éves kiigazítás időpontjában a szóban forgó összegnek az átváltása a forintban kifejezett értéknek kevesebb, mint 5%-os változását eredményezi, az euróban meghatározott összeg forintban kifejezett értéke változatlan marad.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakban az euróban megadott összegek forintban kifejezett értékének a Vámkódex 53. cikk (2) bekezdése szerinti esetekhez kapcsolódó meghatározása során a

1 EUR=334,79 HUF

árfolyam alkalmazandó.

Jelen tájékoztatás 2020. december 31-ig érvényes.

Budapest, 2019. október 28.