A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya
főosztályvezetője által kiadott 7003/2022. felhívás

az orosz-ukrán konfliktus miatt elrendelt uniós szankciókról

Az orosz-ukrán konfliktus miatt az Európai Unió Tanácsa 2022. február 24-i hatállyal szankciókat fogadott el Ukrajna Luhanszk és Donyeck régióiból az Európai Unió (a továbbiakban: EU) területére importált vagy az EU területéről az említett régiókba exportált áruk esetében. Ezen kívül 2022. február 26-i hatállyal újabb export szankciókat fogadtak el Oroszországgal szemben, ezzel kiterjesztve a már 2014-ben elfogadott intézkedéseket.

A vámhatósági feladatellátást az alábbi uniós rendeletek érintik:

  • az Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területei elismerése, valamint az orosz fegyveres erők említett területekre történő vezénylésének elrendelése miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2022/263/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2022/263/EU rendelet),
  • az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, és annak módosításáról szóló 2022/328/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2022/328/EU rendelet).

Az Európai Unió Tanácsa a fentiekkel együtt 19 szankciós rendeletet fogadott el, amelyeket jelen felhívás melléklete sorol fel.

1., A Luhanszk és Donyeck régiókból az EU területére importált vagy az EU területéről az említett régiókba exportált árukra vonatkozó, a vámhatósági feladatellátást is érintő rendelkezések

A 2022/263/EU rendelet 2. cikke alapján 2022. február 24-től az Ukrajna Luhanszk és Donyeck régiókból származó árukat tilos behozni az EU területére. Ezen kívül a 2022/263/EU rendelet 4. cikke értelmében meghatározott áruk EU-ból az említett területekre történő kivitele tilos.

Az import tilalom nem vonatkozik:

  • a 2022. február 23. előtt kötött szerződésekre és a kiegészítő szerződések 2022. május 24-ig történő végrehajtására;
  • azon árukra, amelyekre az EU-Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően EUR 1 származási bizonyítványt adtak ki az ukrán hatóságok.

A kiviteli tilalom a 2022/263/EU rendelet II. mellékletben felsorolt, minden iparág által felhasznált termékre, technológiára (pl. építő, üzem és vegyi anyagok, ércek, elektronikus eszközök, szoftverek) kiterjed.

A kiviteli tilalom nem vonatkozik a 2022. február 23. előtt kötött szerződésekre és azok 2022. augusztus 24-ig történő végrehajtására.

A 2022/263/EU rendelet 7. cikke alapján az illetékes hatóságok bizonyos esetekben (pl. az árukat konzulátusok vagy kórházak, oktatási intézmények használják fel), kérelemre engedélyt adhatnak a kivitelekhez. A kiviteli engedélyeket Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztálya állítja ki (mint a kettős felhasználású termékek, illetve a nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek forgalmának engedélyezését, felügyeletét végző nemzeti hatóság).

A 2022/263/EU rendelet szerinti korlátozások és tilalmak bekerültek a TARIC-adatbázisba. Amennyiben a vámeljárás alá vont termékek behozatala vagy kivitele a 2022/263/EU rendelet alapján nem tilalmazott, a vám-árunyilatkozatok 44. rovatában az alábbi okmánykódok valamelyikét kell szerepeltetni:

Y983: Az (EU) 2022/263 tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében és 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 2. cikk (2) és 4. cikk (3) bekezdésében foglalt mentességeket),

Y984: Nem a Donyeck és Luhanszk régió területéről származó vagy oda szánt áruk,

Y985: Exportengedély az (EU) 2022/263 tanácsi rendelet 7. cikke értelmében,

N954: EUR 1 Szállítási bizonyítvány.

 

2., Az Oroszországgal szemben elfogadott újabb szankciókat tartalmazó, a vámhatósági feladatellátást is érintő rendelkezések

A 2022/328/EU rendelet 2022. február 26-ai hatállyal módosította az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendeletet (a továbbiakban: 833/2014/EU rendelet), és ezzel szigorította az Oroszország ellen 2014-ben meghozott uniós kiviteli tilalmat. Mind a szankciók kapcsán érintett orosz személyek, szervezetek, szervek (833/2014/EU rendelet IV. melléklete), mind pedig a szankciók hatálya alá tartozó termékek köre (833/2014/EU rendelet VII. melléklete) kiegészült.

A 2022/328/EU rendelet 1. cikk 2-3. pontjai módosították a 833/2014/EU rendelet 2. és 2a. cikkét. Immár minden kettős felhasználású termék (függetlenül attól, hogy az EU-ból származnak) kivitele – az alábbiakban részletezett kivételekkel – tilos bármely orosz természetes vagy jogi személy, szervezet, szerv számára vagy Oroszországban történő felhasználásra. Szintén tilos olyan áruk, technológiák kivitele, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági fejlesztéséhez.

A kiviteli tilalmak nem vonatkoznak az olyan kettős felhasználású termékekre, amelyeket nem katonai felhasználásra szánnak (pl. humanitárius, orvosi vagy távközlési célra, szoftverfrissítésre, atomenergia polgári felhasználására). A mentességet élvező felhasználási célokat a módosított 833/2014/EU rendelet 2. cikk (3) és a 4. cikk részletesen tartalmazza. Ugyanakkor ilyen esetben is szükséges az exportengedély a kettős felhasználású termékek forgalmára irányadó 821/2021/EU európai parlementi és tanácsi rendelet alapján.

Új eleme a szabályozásnak, hogy a mentes kivitelek során az exportőrnek a vám-árunyilatkozaton szerepeltetnie kell, hogy a termékeket mely rendelkezés szerint exportálja és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell az illetékes tagállami hatóságot (BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztály) az első ilyen szállításról. A bejelentést és az engedélykérelmet a 2022/328/EU rendelet VIII. mellékletében megadott minta szerint kell benyújtani (e melléklet kiegészíti a 833/2014/EU rendelet IX. mellékletét).

A 2022/328/EU rendelet 1. cikk 4. pontja új 2b. cikkel egészíti ki a 833/2014/EU rendeletet. Az új cikk szerint a kettős felhasználású termékek és egyéb termékek 833/2014/EU rendelet IV. mellékletében szereplő szervezeteknek történő kivitele kivételes esetekben engedélyezhető (pl. a termékre az egészségre és a biztonságra súlyosan kiható esemény megelőzése miatt van szükség). A 2022/328/EU rendelet 1. cikk 6. pontja új 3b. cikkel egészíti ki a 833/2014/EU rendeletet, mely szerint tilos a kőolaj finomítására alkalmas termékek kivitele bármely orosz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra. Az érintett termékkör a 833/2014/EU rendelet újonnan létrehozott X. mellékletében szerepel. A tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 26. előtt kötött szerződések teljesítése esetén. A 833/2014/EU rendelet X. mellékletben felsorolt termékek kivitele kivételes esetekben szintén engedélyhez köthető, bizonyos feltételek teljesítésekor pedig nincs szükség engedélyre. A részletszabályokat a 3b. cikk (4) bekezdése tartalmazza.

A 2022/328/EU rendelet új 3c. cikkel egészül ki, mely szerint tilos a 833/2014/EU rendelet újonnan létrehozott XI. mellékletében (a 2022/328/EU rendelet X. melléklete egészíti ki) szereplő, a légi közlekedésben vagy az űriparban felhasználható termékek kivitele bármely orosz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra. A tilalom nem vonatkozik a 2022. február 26. előtt kötött szerződések 2022. március 28-ig történő teljesítésére.

A 833/2014/EU rendelet II. mellékletében szerepelnek az Oroszország gazdaságának működőképességét alapvetően befolyásoló, de nem kettős felhasználású, alapvetően kőolajfeltárásra és kitermelésre alkalmas termékek, amelyeknek a kivitele tilos vagy engedélyköteles.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2022. február 28-tól tilos a kettős felhasználású termékek Magyarországról Oroszországba történő kivitele. Ez alól csak a jogszabályokban meghatározott esetekben lehet eltérni (a kettős felhasználású termékek kivitelére irányadó 821/2021/EU rendeletnek megfelelően a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztály által kiállított exportengedély birtokában). A BFKH 2022. február 28-tól kezdődően az Oroszországba irányuló szállításokhoz kapcsolódóan kiadott kiviteli engedélyeket visszavonta.

A 2022/328/EU rendelet szerinti korlátozások és tilalmak bekerültek a TARIC-adatbázisba. Amennyiben a vámeljárás alá vont termékek kivitele a 2022/328/EU rendelet alapján nem tilalmazott, a vám-árunyilatkozatok 44. rovatában az alábbi okmánykódok valamelyikét kell szerepeltetni:

Y987: a 2014/833/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében és 2a. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 2.3. és a 2a.3. cikkben foglalt mentességeket),

Y990: Kiviteli engedély a 2014/833/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (4) bekezdése és 2b. cikkének (1) bekezdése alapján,

Y991: a 2014/833/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében és 2a. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 2. cikk (5) bekezdésében foglalt szerződéses kivételeket),

Y992: Kiviteli engedély vagy vészhelyzet esetén a 2014/833/EU tanácsi rendelet 3b. cikkének (4) bekezdése értelmében,

Y993: a 2014/833/EU tanácsi rendelet 3b. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3b. cikk (3) bekezdésében foglalt szerződéses kivételeket),

Y994: a 2014/833/EU tanácsi rendelet 3c. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3c. cikk (5) bekezdésében foglalt szerződéses kivételeket),

Y995: a 833/2014/EU rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében és 2a. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak által érintett áruktól eltérő áruk,

Y996: a 833/2014/EU rendelet 3b. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak által érintett áruktól eltérő áruk.

 

A korlátozásokkal és tilalmakkal kapcsolatos további információk

 

A korlátozásokról és a tilalmakról a BFKH is tájékoztatás ad ki saját honlapján ismertetve az irányadó eljárási szabályokat, valamint az engedély kérelmezésére vonatkozó alapvető tudnivalókat.

A BFKH tájékoztatója az alábbi linken érhető el (oldal közepe):

https://mkeh.gov.hu/haditechnika/Nemzetkozi_szankciok_vegrehajtasa#top

Ha a szankciós rendeletek hatálya alá tartozó termékek tilalmával, engedélykötelezettségével kapcsolatosan kérdés merül fel, a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztálya a következő elérhetőségeken ad felvilágosítást:

  • cím: 1124, Budapest, Németvölgyi út 37–39.
  • e-mail-cím: exportcontrol@bfkh.gov.hu
  • web: https://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

Jelen felhívás a kiadmányozás napjától érvényes.

Budapest, 2022. március 3.

 

Torda Csaba
pénzügyőr dandártábornok
főosztályvezető