A kölcsönös elismerés lényege és célja

Az engedélyezett gazdálkodó (AEO) programok kölcsönös elismerése (angolul: mutual recognition agreement, röviden: MRA) erősíti és támogatja az ellátási lánc biztonságát, a gazdálkodóknak pedig kedvezményeket nyújt. A megállapodást kötő felek elismerik egymás biztonsági és védelmi típusú AEO-engedélyét, ami uniós engedélynél az AEOS és az AEOF típust jelenti. A felek vállalják továbbá, hogy kölcsönös előnyöket, könnyítéseket biztosítanak egymás engedélyezett gazdálkodóinak.

 

A kölcsönös elismerésből eredő kedvezmények

A kölcsönös elismerési megállapodásokban lefektetett konkrét kedvezmények, illetve az azokon túlmutató előnyök az MRA-partnerországban kezdeményezett vámeljárásoknál a következők:

  • Kevesebb biztonsági és védelmi ellenőrzés: a vámhatóság a másik fél által kibocsátott engedélyezett gazdálkodó státuszt előnyként veszi figyelembe az egyes ellenőrzések csökkentését célzó kockázatelemzésnél és más, biztonsági és védelmi intézkedésnél.
  • A kereskedelmi partnerek elismerése a kérelmezési eljárásnál: a vámhatóság a nála kérelemre megindult AEO-audit során biztonságos partnerként kezeli a kérelmező kereskedelmi partnerét, ha az a másik fél engedélyezett gazdálkodó státuszával rendelkezik.
  • Elsőbbségi elbánás a vámkezelésnél: a vámhatóság figyelembe veszi a másik fél által kibocsátott engedélyezett gazdálkodó státuszt, hogy biztosíthassa az elsőbbségi elbánást, a gyorsított feldolgozást, az alakiságok egyszerűsítését és a szállítmányok gyorsított kiadását.
  • Üzletmenet-folytonossági mechanizmus: mindkét fél törekszik arra, hogy a kereskedelmi forgalomban a biztonsági riasztási szintek emelkedésekor, határlezárásoknál és vészhelyzetekben (például természeti katasztrófák, veszélyes anyagok által előidézett esetek stb.) vagy más jelentős események miatti fennakadásoknál lehetővé tegye a vámhatóságoknak, hogy a programban részt vevő gazdálkodókhoz tartozó szállítmányok továbbítását megkönnyítsék és a lehetőségekhez mérten meggyorsítsák.

 

Az uniós, így a magyar AEOS vagy AEOF típusú engedély birtokosát érintő megállapodások

Az Európai Bizottság a következő országokkal kötött kölcsönös elismerési megállapodást:

  • Amerikai Egyesült Államok,
  • Egyesült Királyság,
  • Japán,
  • Kína,
  • Norvégia,
  • Svájc.

 

A kölcsönös elismerés előnyeinek igénybevételi módja

Az AEO-engedély-kérelem 16. rovatában AEOS vagy AEOF típusú engedélynél a kérelmezőnek nyilatkozni kell arról, hogy hozzájárul-e az engedélyében szereplő információk cseréjéhez azért, hogy a harmadik országokkal kötött, az engedélyezett gazdálkodó státusz és a biztonsági intézkedések kölcsönös elismerésére vonatkozó nemzetközi egyezményekben, megállapodásokban megállapított rendszerek megfelelő működését biztosítani lehessen.

A hozzájárulás azt jelenti, hogy valamennyi MRA szerződő partner megkapja a gazdálkodó azonosításához szükséges minimális adatokat, mert a hozzájárulás nem korlátozható szerződő partnerre.

Az uniós engedélyezett gazdálkodónak az EORI-számát is meg kell adnia az MRA-országban lévő kereskedelmi partnerének, hogy az fel tudja tüntetni a vám-árunyilatkozaton az MRA-partnerországi behozatali eljáráshoz.

Az uniós AEO annak megerősítésére, hogy kereskedelmi partnere biztonságos és megbízható, saját AEO-kérelmének benyújtásakor az Önértékelési kérdőív 6.10. szakaszában feltüntetheti az olyan kereskedelmi partnere adatait (név, cím, AEO-azonosító), amelyik MRA-partnerország AEO-státuszával rendelkezik.