Ha a bejelentés nélküli foglalkoztatás megállapítása miatt mulasztási bírság kerül kiszabásra és az erről szóló határozat véglegessé és végrehajthatóvá válik, akkor a hivatalnak nincs mérlegelési jogköre, a foglalkoztató adatait a honlapján 2 évig kötelezően közzé kell tennie.[1] A közzétételt az sem befolyásolja, ha a kiszabott mulasztási bírságot a szankcionált adózó határidőben megfizeti.[2]

A kötelezően kiszabandó bírság és az esetleges, illetve kötelező üzletlezárás[3] mellett a közzétételnek is komoly visszatartó ereje lehet, hiszen jelentős erkölcsi és anyagi hátránnyal járhat az adózó üzleti kapcsolataiban és hatósági eljárásaiban egyaránt:

  • amíg az adózó a listákon szerepel, nem indulhat olyan költségvetési támogatási pályázaton, ahol meg kell felelni a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, így akár több millió forintos támogatástól is eleshet,
  • adózói minősítése megbízható, illetve általános státuszból kockázatosra változik a közzététel időszakában,[4]
  • katás[5] vagy kivás[6] jogviszonya megszűnik.

A mulasztó foglalkoztató méltányossági kérelemmel sem kerülhet ki az adatbázisból, valamint a NAV rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózókról vezetett listájáról sem töröltetheti magát a kötelező nyilvánosságra hozatali idő előtt, erre kizárólag – bizonyos feltételekkel – a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által vezetett listánál van lehetőség.[7]

A listákról lekerülni tehát idő előtt nem lehet, a NAV-nak jogszabályi kötelessége a mérlegelés nélküli közzététel. Az említett hátrányos következményeket - a jelenlegi jogszabályi környezetben - kizárólag a szabályos foglalkoztatással lehet megelőzni.

 

A kapcsolódó közzétételi listák elérhetősége: https://nav.gov.hu/adatbazisok/benemjelentett

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

[1] Az adózás rendjéről szóló, 2017. évi CL. törvény (Art.) 265. § (1)-(2) bekezdése.

[2] Az Art. 265. § (3) bekezdése.

[3] Az Art. 245. §-a.

[4] Az Art.157. § (1) bekezdés c) pontja.

[5] A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény 5.§ (1) bekezdés c) pontja.

[6] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény 19. § (5) bekezdés e) pontja.

[7] A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése.