COVID-19: Adózási könnyítések novemberben 

2020. november 11-én[1] csökkentek a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő vállalkozások közterhei. A kedvezményeket a kifizetők a munkaviszonyban foglalkoztatottakkal összefüggésben felmerülő közterhek után érvényesíthetik.

Veszélyeztetett ágazatba tartozó vállalkozásnak minősül a(z):

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,

13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)

tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató kifizető.

A fizikai közérzetet javító szolgáltatást nyújtó vállalkozás akkor érvényesítheti a kedvezményeket, ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység számít, amiből a kifizetőnek a rendelet hatálybalépését, 2020. november 11-ét megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 százaléka származott. Ugyanígy kell megállapítaniuk a tényleges főtevékenységet a kisvállalati adóalanyoknak is.

Szociális hozzájárulási adó alóli mentesség

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie 2020 november hónapra a veszélyeztetett ágazatba tartozó kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása után.

Szakképzési hozzájárulás alóli mentesség

A veszélyeztetett ágazatba tartozó, szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizetőnek 2020 november hónapra nem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie.

Rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye

A veszélyeztetett ágazatba tartozó, a Rehab. tv.[2] szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizető egy hónapra arányosan jutó rehabilitációs hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül novemberre, és a 2020. évben további előleget nem fizet.

Könnyítés a kisvállalati adóban (kiva)

A veszélyeztetett ágazatba tartozó tevékenységet főtevékenységként folytató, Katv.[3] szerinti kisvállalati adóalanynak a 2020. november havi kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe vennie, tehát az nem lesz része a kisvállalati adóalapnak.

A kedvezmények érvényesítésének szabályai

A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy

  • a kifizető a 2020. november 11-én már fennálló munkaszerződés alapján a november havi munkabérfizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket felmondással[4] nem szünteti meg 2020 novemberében,
  • a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna,
  • a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti a NAV-hoz.

A szociális hozzájárulási adónál és a szakképzési hozzájárulásnál a kedvezmény igénylésére a november havi 2008-as bevallásban lesz lehetőség. Az adózóknak a bevallásban nyilatkozni kell a tényleges főtevékenységről és arról, hogy megfelelnek az előzőek szerinti érvényesítési feltételeknek.

A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos kedvezményt a 2001-es bevallásban, a kivában igénybe vehető könnyítést a 20KIVA bevallásban lehet érvényesíteni, a szükséges nyilatkozatok megtételével.

A kedvezmények támogatásnak minősülnek, az azokkal kapcsolatos iratokat tíz évig meg kell őrizni.[5]


[1] A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

[2] A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

[3] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

[4] A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a munkaviszony megszüntethető közös megegyezéssel, felmondással és azonnali hatályú felmondással.

[5] R. 6. § (3)-(5) bekezdései