Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogrammal (ÁNYK) készített nyomtatványt az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfélnek elektronikusan kell benyújtania.

Ha az ügyfél elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, akkor ügyében meghatalmazottja is csak elektronikusan járhat el.

A beadvány – attól függően, hogy az adott személy vagy szervezet milyen tárhelyet köteles használni – küldhető

 • a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhelyről (KÜNY-tárhely), korábbi elnevezésén Ügyfélkapuról, illetve
 • szervezeti tárhelyről (Cégkapu vagy Hivatali Tárhely).
 1. Ha az ügyfél a saját nevében jár el, akkor
  1. természetes személyként (ideértve az egyéni vállalkozót, és ha saját ügyében jár el, akkor az egyéni ügyvédet, európai közösségi jogászt, egyéni szabadalmi ügyvivőt is) a KÜNY-tárhelyéről;
  2. gazdálkodó szervezetként (az egyéni vállalkozó kivételével) saját cégkapujáról;
  3. Hivatali Tárhellyel rendelkező ügyfélként saját hivatali tárhelyéről küldheti be a nyomtatványt.
 1. Ha az ügyfél nevében meghatalmazottja jár el, és
  1. a meghatalmazott természetes személy vagy egyéni vállalkozó, akkor a meghatalmazott KÜNY-tárhelyéről;
  2. a meghatalmazott egy adott szervezethez köthető minősége, jogviszonya alapján jár el képviselőként (például saját foglalkoztatott, számviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság törvényes vagy szervezeti képviselője, tagja, alkalmazottja), akkor a szervezet tárhelyéről (Cégkapu vagy Hivatali Tárhely);
  3. a meghatalmazott egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász vagy egyéni szabadalmi ügyvivő, akkor a meghatalmazott cégkapujáról;
  4. a meghatalmazott kamarai jogtanácsos vagy alkalmazott szabadalmi ügyvivő, akkor saját KÜNY-tárhelyéről, vagy a munkáltató szervezeti tárhelyéről (Cégkapu vagy Hivatali Tárhely)

nyújthatja be a nyomtatványt.

Az állandó meghatalmazottak által küldött küldeményeket a NAV csak akkor tudja az ügyfél nevében küldött küldeménynek tekinteni, ha a meghatalmazást előzetesen a NAV-hoz bejelentették, és a bejelentést a NAV nyilvántartásba vette.

Szervezeti tárhelyről olyan magánszemély is küldhet küldeményt, akit a NAV az ügyfél állandó meghatalmazottjaként nem tart nyilván, illetve az is, akinek nincs az adott ügyre szóló eseti meghatalmazása. A szervezet felelőssége annak eldöntése, hogy mely magánszemélynek biztosít hozzáférést a Cégkapuhoz vagy a Hivatali Tárhelyhez, ugyanakkor, ha a nyomtatvány szervezeti tárhelyről érkezik, azt a NAV úgy tekinti, hogy az a szervezet küldte (saját vagy az általa képviselt ügyfél nevében), amelyhez a tárhely tartozik, és nem vizsgálja, hogy a tárhelyre mely magánszemély lépett be.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal