A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

adószakmai elnökhelyettese által kiadott

3005/2024. útmutató

a NAV telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül intézhető ügyekről

Az adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi CL. törvény felhatalmazása alapján – az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 72. §-ában felsorolt eljárásokon túl – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az alábbi ügyek intézését biztosítja a telefonos tájékoztató és ügyintéző rendszerében (ÜCC), illetve ad tájékoztatást egyedi ügyekben.

  1. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS:
  2. hibás bevallásról, az elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról,
  3. a gépjárműadót kivető határozatról, értesítésről.
  4. KONKRÉT ÜGYINTÉZÉS:
  5. kezdő vállalkozások ügyeivel kapcsolatosan,
  6. az egyéni vállalkozás adatváltozás bejelentése,
  7. az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének és a szüneteltetés utáni folytatás bejelentése,
  8. az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése.
  9. Az ÜCC-ben intézhető valamennyi ügyet és adható tájékoztatást és az ÜCC használatának feltételeit az útmutató mellékletét képező, az adóhatóság telefonos ügyintéző rendszeréről szóló számú információs füzet tartalmazza.
  10. Az útmutató a kiadmányozás napját követő 3. munkanaptól érvényes.

Budapest, 2024. április 17.

Tamásné Czinege Csilla