A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének
2/2022 (II. 10.) NAV utasítása
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezeti kezelésű előirányzatának felhasználási
szabályairól szóló 2/2017. (XI. 16.) NAV utasítás
hatályon kívül helyezéséről

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

  1. § Hatályát veszti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezeti kezelésű előirányzatának felhasználási szabályairól szóló 2/2017. (XI. 16.) NAV utasítás.
  1. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 

Vágujhelyi Ferenc
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vezetője