A COVID-19 járvány miatt egyes harmadik országok vámhatóságainál megnehezült, illetve ellehetetlenült a származást vagy vámjogi státuszt igazoló bizonyítványok kiadása, ami veszélyezteti a kedvezményes áruforgalom zavartalan működését. Az Európai Bizottság (EB) ezért felhívást tett közzé a bizonyítványok elfogadhatóságáról, ami alapján bizonyos esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is elfogadja a származási bizonyítványok másolatát.

 

A felhívás angol nyelven az alábbi linken érhető el:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en#heading_4

 

Az EB felhívásában

  • a járványhelyzetet a vonatkozó szabályok szerinti olyan különleges körülménynek minősítette, mely önmagában feljogosítja a vámhatóságokat a származási bizonyítványok visszamenőleges kiadására;
  • javasolja az elfogadott exportőri engedélyek (illetve értelemszerűen a regisztrált exportőri azonosítók) lehető legszélesebb körű használatát; és
  • kéri a származási bizonyítványok másolatainak jogszabály adta keretek közötti lehető legszélesebb körű elfogadását, az eredeti bizonyítványok utólagos bemutatásának kötelezettsége mellett.

 

A NAV ezért a járványhelyzetben – jelen felhívás visszavonásáig – a FORM A származási bizonyítvány, az EUR. 1, EUR-MED és az A.TR szállítási bizonyítványok helyett elfogadja

  • azok másolatát
  • vagy elektronikusan hitelesített[1]példányát
  • vagy elektronikusan hitelesített példányának másolatát.

 

Tehát a kedvezményes elbánás akkor is kérelmezhető, ha valaki a vám-árunyilatkozat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik az eredeti bizonyítvánnyal, azonban azt utólag a NAV-nak bemutatja.

 

A másolatok elfogadásának, így a kedvezmények igénybe vételének további feltételei:

  • a bizonyítványt harmadik ország hatósága 2020. március 1-je után hitelesítette;
  • a harmadik ország jelezte az Európai Bizottságnak, hogy másolatokat fog az exportőrei rendelkezésére bocsátani[2]; és
  • a bizonyítvány hitelessége és pontossága kapcsán más kétség nem merült fel.

 

Ha az előbbi feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a NAV csak úgy adja meg a kedvezményt, ha az érintett ügyfél biztosítékot nyújt. A biztosítékot a NAV az eredeti és szabályos bizonyítvány benyújtását követően szabadítja fel.

 

Azért, hogy csökkentsük az adminisztrációt, külön nem keressük meg ügyfeleinket az eredeti és szabályos bizonyítvány utólagos bemutatására, kérjük, hogy azt önkéntesen tegyék meg!

Budapest, 2020. április 22.

 

Torda Csaba
pénzügyőr dandártábornok
főosztályvezető

 


[1] Elektronikus hitelesítés alatt ez esetben a bizonyítványt kiadó hatóság által végzett olyan művelet értendő, melynek eredményeképpen akár digitális aláírás, akár QR-kód, akár nem szokványos bélyegző lenyomata kerül a bizonyítványra a szokásos hitelesítési mód helyett. Az elektronikus hitelesítés kiegészülhet a bizonyítvány adatainak online lekérdezhetőségével.

[2] Erről a tényről az Európai Bizottság által naprakészen tartott táblázatokból lehet meggyőződni. Az említett táblázatok ugyanazon az angol nyelvű honlapon érhetőek el ahol a felhívást is nyilvánosságra hozták: