A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7004/2022. felhívás

a belarusz helyzetre tekintettel elrendelt uniós szankciókról

 

Belarusznak az orosz-ukrán konfliktusban való részvétele miatt az Európai Unió Tanácsa 2022. március 3-ai hatállyal korlátozó intézkedéseket fogadott el bizonyos áruk, termékek, technológiák, Belaruszból az Európai Unió (a továbbiakban: EU) területére történő importja, illetve áruknak az EU területéről az említett országba történő exportja vonatkozásában.

 

A vámhatósági feladatellátást az alábbi uniós rendelet érinti:

  • a belarusz helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról intézkedésekről szóló 2022/355/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2022/355/EU rendelet),
  • a fehéroroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról szóló 2022/365/KKBP tanácsi határozat

 

Kiviteli szankciók

A 2022/355/EU rendelet 2022. március 3-ai hatállyal módosította belarusz helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 765/2006/EK tanácsi rendeletet és ezzel szigorította a Belarusz ellen 2006-ban és 2021-ben meghozott uniós kiviteli tilalmat. Mind a szankciók kapcsán érintett személyek, szervezetek, szervek (765/2006//EK rendelet V. melléklete), mind pedig a szankciók hatálya alá tartozó termékek köre (765/2006/EU rendelet II. melléklete) kiegészült.

A 2022/355/EU rendelet 1. cikk 4-5. pontjai módosították a 765/2006/EK rendelet 1e. és 1f. cikkeit. A módosított 1e. cikk alapján minden kettős felhasználású termék (függetlenül attól, hogy az EU-ból származnak) kivitele – az alábbiakban részletezett kivételekkel – tilos bármely belorusz természetes vagy jogi személy, szervezet, szerv számára vagy Belaruszban történő felhasználásra. A módosított 1f. cikk szerint szintén tilos olyan áruk, technológiák kivitele, amelyek hozzájárulhatnak Belarusz katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági fejlesztéséhez. Az említett termékek, technológiák a 2022/355/EU rendelet Va. mellékletében szerepelnek.

A kiviteli tilalmak nem vonatkoznak az olyan kettős felhasználású termékekre, amelyeket nem katonai felhasználásra szánnak (pl. humanitárius, orvosi vagy távközlési célra, szoftverfrissítésre, atomenergia polgári felhasználására). A mentességet élvező felhasználási célokat a módosított 765/2006/EK rendelet 1e. és 1f. cikkeinek (3)-(4) bekezdései részletesen tartalmazzák. Ugyanakkor ilyen esetekben exportengedély szükséges a kettős felhasználású termékek forgalmára irányadó 821/2021/EU európai parlementi és tanácsi rendelet alapján, figyelemmel a 2022/355/EU rendelet 1. cikk 4-5. pont (5)-(6) bekezdésében írtakra.

Új eleme a szabályozásnak, hogy a mentes kivitelek során az exportőrnek a vám-árunyilatkozaton szerepeltetnie kell, hogy a termékeket mely mentességre vonatkozó rendelkezés szerint exportálja és az exportengedély birtokában az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell az illetékes tagállami hatóságot az első ilyen szállításról. Magyarországon az illetékes hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztály. A 2022/355/EU rendelet 1fb. cikke szerint az engedélykérelmet a 2022/355/EU rendelet Vc. mellékletében szereplő minta szerint kell benyújtani.

A 2022/355/EU rendelet 1. cikk 6. pontja új 1fa. cikkel egészítette ki a 765/2006/EK rendeletet. Az új cikk szerint a kettős felhasználású termékek és egyéb (az Va mellékletben szereplő) termékek a 765/2006/EK rendelet V. mellékletében szereplő szervezeteknek, személyeknek történő kivitele kivételes esetekben engedélyezhető (pl. a termékre az egészségre és a biztonságra súlyosan kiható esemény megelőzése miatt van szükség).  A 2022/355/EU rendelet 13. cikke új 1s. cikkel egészítette ki a 765/2006/EK rendeletet. Az új cikk szerint tilos a módosított 765/2006/EK rendelet XIV. mellékletében szereplő gépek kivitele bármely belorusz természetes vagy jogi személy, szervezet, szerv számára vagy Belaruszban történő felhasználásra. A kiviteli tilalmak nem vonatkoznak az olyan gépekre, amelyeket nem katonai felhasználásra szánnak (pl. humanitárius, orvosi vagy távközlési célra, szoftverfrissítésre). A mentességet élvező felhasználási célokat a 2022/355/EU rendelet 1s. cikk (2) bekezdése részletesen tartalmazza. A tilalom nem alkalmazandó a 2022. március 2. előtt kötött szerződések és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő szerződések 2022. június 4-ig történő teljesítése esetén.

Továbbra is tilalmazott a 765/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható termékek, a IV. mellékletében berendezés, technológia, szoftver és a VI. mellékletben szereplő egyéb áruk kivitele függetlenül attól, hogy ezek az ilyen áruk az Unióból származnak-e vagy sem, bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy Belaruszban történő felhasználásra (765/2006/EK rendelet 1a., 1c. és 1g cikkei).

Fentiek alapján felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2022. március 3-tól tilos a kettős felhasználású termékek Magyarországról Belaruszba történő kivitele. Ez alól csak a jogszabályokban meghatározott esetekben lehet eltérni (a kettős felhasználású termékek kivitelére irányadó 821/2021/EU rendeletnek megfelelően a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztály által kiállított exportengedély birtokában). A BFKH 2022. március 3-tól kezdődően az Belaruszba irányuló szállításokhoz kapcsolódóan kiadott kiviteli engedélyeket visszavonta.

 

Behozatali tilalom

A 2022/355/EU rendelet 13. cikke 2022. március 3-tól kiegészítette a Belaruszból származó áruk EU területére történő behozatali tilalmát.

A 2022/355/EU rendelet 13. cikke új 1o. cikkel egészítette ki a 765/2006/EK rendeletet. Az új cikk szerint tilos a Belaruszból származó vagy onnan exportált faipari termékek behozatala. Az érintett termékek a módosított 765/2006/EK rendelet X. mellékletében szerepelnek.

A 2022/355/EU rendelet 13. cikke új 1p. cikkel egészítette ki a 765/2006/EK rendeletet. Az új cikk szerint tilos a Belaruszból származó vagy onnan exportált cementtermékek behozatala. Az érintett termékeket a módosított 765/2006/EK rendelet XI. melléklete tartalmazza.

A 2022/355/EU rendelet 13. cikke új 1q. cikkel egészítette ki a 765/2006/EK rendeletet. Az új cikk szerint tilos a Belaruszból származó vagy onnan exportált vas és acéltermékek behozatala. Az érintett termékeket a módosított 765/2006/EK rendelet XII. melléklete sorolja fel.

A 2022/355/EU rendelet 13. cikke új 1r. cikkel egészítette ki a 765/2006/EK rendeletet. Az új cikk szerint tilos a Belaruszból származó vagy onnan exportált gumitermékek behozatala. Az érintett termékek a módosított 765/2006/EK rendelet XIII. mellékletében szerepelnek.

A tilalmak nem vonatkoznak a 2022. március 2. előtt kötött szerződésekre vagy az azokhoz kapcsolódó kiegészítő szerződések 2022. június 4-ig történő teljesítésére.

Továbbra is tilos a Belaruszból származó vagy onnan exportált, a 765/2006/EK rendelet VII. mellékletében felsorolt kőolajtermékek EU-ba történtő behozatala (765/2006/EK rendelet 1h. cikk). Szintén nem változott a 765/2006/EK rendelet VIII. mellékletében szereplő kálium-klorid (hamuzsír) Belaruszból az EU-ba történő behozatali tilalma (765/2006/EK rendelet 1i. cikk).

 

A tilalmak érvényesítése a TARIC-ban

A 2022/355/EU rendelet szerinti korlátozások és tilalmak bekerültek a TARIC-adatbázisba.

(TARIC: Integrált Közösségi Vámtarifa) Amennyiben a vámeljárás alá vont termékek importja vagy exportja a 2022/355/EU rendelet alapján nem tilalmazott, a vám-árunyilatkozatok 44. rovatában az alábbi okmánykódok valamelyikét kell szerepeltetni:

  • Import

Y805: A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1o. cikkében meghatározott tilalmak nem érvényesek (lásd a szerződéses mentességeket az 1o. cikk (2) bekezdésében)

Y806: A 765/2006/EU tanácsi rendelet 1p. cikkében meghatározott tilalmak nem érvényesek (lásd a szerződéses mentességeket az 1p.2 cikkben)

Y807: A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1q. cikkében meghatározott tilalmak érvényesek (lásd a szerződéses mentességeket az 1q.2. cikkben)

Y808: A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1r. cikkében meghatározott tilalmak nem érvényesek (lásd a szerződéses mentességeket az 1r.2 cikkben)

  • Export

Y801: A 765/2006/EK rendelet 1e. cikkének (1) és (1) bekezdésében meghatározott tilalmak által nem érintett áruk

Y802: A 765/2006/EK rendelet 1e.1. és 1f.1. cikkében meghatározott tilalmak nem érvényesek (lásd az 1e.3. és 1f.3. cikkben szereplő mentességeket)

Y803: Exportengedély a 765/2006/EK rendelet 1e.4. és 1fa.1. cikke alapján

Y804: A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1e.1. és 1f.1. cikkében meghatározott tilalmak nem érvényesek (lásd a szerződéses mentességeket az 1f.5. cikkben)

Y809: A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1s. cikkében meghatározott tilalmak nem érvényesek (lásd a szerződéses mentességeket az 1s.2 cikkben)

Y811: Az (EC) 765/2006 tanácsi rendelet 1s. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 1s. cikk (2)).

 

A korlátozásokkal és tilalmakkal kapcsolatos további információk

 

A korlátozásokról és a tilalmakról a BFKH is tájékoztatás ad ki saját honlapján ismertetve az irányadó eljárási szabályokat, valamint az engedély kérelmezésére vonatkozó alapvető tudnivalókat.

 

A BFKH tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://mkeh.gov.hu/haditechnika/Nemzetkozi_szankciok_vegrehajtasa#top

Ha a szankciós rendelet hatálya alá tartozó termékek tilalmával, engedélykötelezettségével kapcsolatosan kérdés merül fel, a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztálya a következő elérhetőségeken ad felvilágosítást:

  • cím: 1124, Budapest, Németvölgyi út 37–39.
  • e-mail-cím: exportcontrol@bfkh.gov.hu
  • web: https://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

Jelen felhívás a kiadmányozás napjától érvényes.

 

Budapest, 2022. március 8.

 

Torda Csaba
pénzügyőr dandártábornok
főosztályvezető