A Nemzeti Adó- és Vámhivatal telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül intézhető ügyekről szóló 7001/2020. felhívást (a továbbiakban: Felhívás) a jogszabályi környezetben bekövetkezett változások miatt az alábbiak szerint módosítom.

1. A Felhívás 1. pont a következő b) ponttal egészül ki:

  • [1. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS:]

  • „b) a gépjárműadót kivető határozatról.

2. A Felhívás mellékletének helyébe jelen felhívás melléklete lép:

3. Jelen Felhívás 2021. január 1. napjától érvényes.

Budapest, 2020. december 23.