Gratulálunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar vám- és pénzügyőri/adó- és pénzügyi nyomozó szakirányára történő felvételéhez, ami alapján a 2023/2024. tanévétől megkezdi felsőfokú tanulmányait!

Tájékoztatjuk, hogy tisztjelölti jogviszonyának létesítéséhez – ami felsőfokú tanulmányainak megkezdéséhez követelmény – az alábbiak teljesítése szükséges.

A fentiekhez kapcsolódó dokumentumok – így a tisztjelölti jogviszony létesítési feltételeinek teljesítéséről, a tisztjelölti jogviszonnyal járó kötelezettségek vállalásáról szóló Nyilatkozat, Adatlap, valamint a biztonsági célú ellenőrzéshez kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozat és a rendezetlen adótartozásról szóló nyilatkozat (összesen 8 db melléklet) – letölthető a

https://nav.gov.hu/sajtoszoba/NKE

felületről.

 

 

1.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes oldalára fenti linken feltöltött és a felvételre került hallgató által kitöltött dokumentumokat, valamint az alábbi mellékleteket

  • személyi igazolvány,
  • lakcímkártya,
  • társadalombiztosítási igazolvány (TAJ kártya),
  • adóigazolvány,
  • átutalási betétszámla (folyószámla) száma,
  • érettségi bizonyítvány,
  • iskolai végzettséget és szakképzettségét igazoló okiratok,
  • nyelvtudását igazoló dokumentum,
  • fényképes önéletrajz (kézzel írva, aláírva, keltezve)

beszkennelve, elektronikusan (maximum 3 MB terjedelemben) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Humánpolitikai Főosztály e-mail címére (ki.hfo_tisztjelolt@nav.gov.hu)

soron kívül, de legkésőbb 2023. augusztus 1-ig

kell megküldeni.

Késedelmes adatszolgáltatás, vagy az adatszolgáltatás nem teljesítése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 241. § (1) bekezdése szerinti, a tisztjelölti jogviszony létesítése nem történhet meg, és a felsőfokú tanulmányok nem kezdhetők meg.

A mellékletként csatolt dokumentumok eredeti példányainak bemutatására és másolatban 2-2 példányban történő leadására jelen tájékoztató 3. pontjában foglaltak alapján szükséges eljárni. 

Amennyiben az adatszolgáltatás időpontjáig Ön saját névre szóló lakossági folyószámlaszámmal (bankszámlaszám), illetve ügyfélkapuval nem rendelkezik, azok megnyitásáról legkésőbb szintén fenti határidőig (2023. augusztus 1-ig) köteles gondoskodni. 

Figyelemmel arra, hogy a megadott adatlapon feltüntetett adatok alapján készül el a kinevezési okmánya, kérem, hogy fokozott figyelmet fordítson a pontos adatszolgáltatásra, valamint annak a megadott határidőre történő megküldésére.

 

 

2. 

Az egyenruházati termékek próbájával/átvételével és kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a figyelmét.

A bevonulást megelőzően az egyenruházati termékek (felszerelés) próbájára/illetve átvételére a

NAV Gazdasági Ellátó Igazgatóság
Speciális Raktározási Osztályán
1134 Budapest, Lehel út 27-29. szám

alatt kizárólag előzetes egyeztetést követően az egyenruhazat@nav.gov.hu email címre (a tárgy rovatban:”xynév_tisztjelölt 2023” jeligével és napközbeni elérhetőséget biztosító telefonszám megadásával) 2023. augusztus 1-ig megküldött, a

https://nav.gov.hu/sajtoszoba/NKE 

internetes oldalról elérhető, pontosan kitöltött méretvételi adatlap megküldésével az alábbi időpontokban van lehetőség:

2023. augusztus 7-18. között

mely esetben a felszerelés Egyetemre történő szállításáról a NAV gondoskodik.

(Különösen indokolt esetben – pl. befizetett nyaralás, vagy betegség esetén – kizárólag fenti időtartam alatt van lehetőség a ruhapróba időpontjának cseréjére.)

Minden esetben a felszerelés átvételére 2023. augusztus 21-én, a bevonuláskor, az Egyetemen kerül sor.

 

 

3.

Az 1-es pontban foglalt dokumentumok eredeti példányának bemutatásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Az egyenruházati termékek próbájával megegyező napon – ki.hfo_tisztjelölt@nav.gov.hu címen történő előzetes egyeztetés alapján – a tisztjelölti jogviszony létesítéséhez kapcsolódó okmány átadására is sor kerül. 

A kinevezési okmány átvétele és az 1. pont szerint elektronikusan megküldött, a tisztjelölti jogviszony létesítéséhez szükséges okmányok eredeti példányának bemutatása az alábbi címen és időpontban szükséges: 

NAV Gazdasági Ellátó Igazgatóság
Speciális Raktározási Osztályán
(1134 Budapest, Lehel út 27-29. szám)
8:00 – 17:00 óra között

Amennyiben bármelyik adat igazolására szolgáló eredeti dokumentum bemutatására nem kerül sor, a kinevezési okmány nem kerül átadásra, így a tisztjelölti jogviszony nem jön létre. 

Bármely kérdés esetén bővebb felvilágosítás a ki.hfo_tisztjelolt@nav.gov.hu email címen, illetve a +36/1-373-4105-ös telefonszámon kérhető.

Budapest, 2023. július …

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Központi Irányítás 
Humánpolitikai Főosztály