Meghosszabbodik a számviteli beszámoló leadásának határideje és a bevallási határidő a társasági adó, az innovációs járulék, az energiaellátók jövedelemadója és a kisvállalati adó esetében. A Gazdaságvédelmi Akciótervben a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) újabb könnyítéseket vezetett be a veszélyhelyzetre tekintettel.


Beszámoló készítés határidejének módosulása

 

A Korm. rendelet[1] alapján a számviteli beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. közé esnek – 2020. szeptember 30-áig kitolódnak és az ezekre a beszámolókra épülő számviteli kötelezettségek határidejét is ettől a naptól kell számítani.

 

A beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítések azonban nem vonatkoznak a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2. § 19. pontja szerinti gazdálkodók) beszámolóira.

 

Bevallások határidejének módosulása

 

A Korm. rendelet alapján[2] halasztást kapnak az adózók a 2020. április 22-e és szeptember 30-a között esedékes egyes kötelezettségek teljesítésére. Ez érinti a társasági adóról, az innovációs járulékról, az energiaellátók jövedelemadójáról és a kisvállalati adóról szóló éves elszámoló bevallást, amelyeket az eredeti, 2020. június 2-i határidő helyett elegendő 2020. szeptember 30-áig beadni, illetve például a transzferár-nyilvántartást is, amelyet a bevallás benyújtásához igazodva, delegkésőbb 2020. szeptember 30-áig lehet elkészíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

  • a társasági adóalanyok esetén a 1929 jelű,
  • a kisvállalati adóalanyok esetén a 19KIVA jelű

bevallás.

 

Minden egyéb, a felsorolt adónemekbe tartozó olyan bevallást, aminek az eredeti határideje az említett időszakra esik, szintén elegendő szeptember 30-áig teljesíteni. Ilyen például a ’29EUD, a ’71 jelű bevallás.

 

Ha a kisvállalati adó alanya más adónem alanyává válik, és ezért a 2020-ban eltelt időszakra záró bevallást kell benyújtania az említett intervallumban, szintén halasztást kap a 20KIVA záró bevallás és az abban foglalt kötelezettségek teljesítésére.

 

Az adózók természetesen dönthetnek úgy is, hogy az érintett bevallásukat annak „eredeti” határidejéig nyújtják be, és nem élnek a meghosszabbított számviteli és adózási határidő lehetőségével.

Lehetséges az is, hogy az adóbevallásra és adóbefizetésre a meghosszabbított határidőben kerüljön sor úgy, hogy az adózó eközben a számviteli halasztással nem él.

Az éves adó befizetésének határideje

 

A felsorolt adónemekben a 2019-re megfizetett adóelőlegek és az éves fizetendő adó különbözetét

  • amennyiben az befizetendő összeg, elegendő szeptember 30-áig teljesíteni,
  • amennyiben az visszaigényelhető összeg, azt a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az adózás rendjéről szóló törvény által az adóbefizetésre előírt eredeti esedékességtől számított 30 napon belül utalja ki a NAV.

 

A visszaigénylő pozícióban lévő adózóknak tehát célszerű a bevallást minél korábban benyújtaniuk.

 

Fontos kiemelni, hogy azon adózók esetében, amelyek a bevallási kötelezettségüknek 2020. április 22-e előtt eleget tettek, ám az adófizetési kötelezettségüknek nem, de az adófizetési kötelezettség eredeti esedékessége a 2020. április 22. és szeptember 30. napja közé esik (mint például 2020. június 2-a), a Korm. rendelet szabályai alapján 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik az adófizetési kötelezettségüket. Ehhez hasonlóan, a 2020. szeptember 30-i éves adófizetési határidő vonatkozik azokra az adózókra is, amelyek a bevallásukat az eredeti esedékességet követően, de még 2020. szeptember 30-át megelőzően nyújtják be.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek szerinti halasztott bevallási és befizetési határidőkkel élhetnek

  • a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók is (függetlenül attól, hogy a beszámolójuk tekintetében az eredeti határidők az irányadók),
  • azon, eltérő üzleti év szerint működő adózók is, amelyek esetében a fentiek szerinti bevallások esedékessége 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a közé esik.

Adóelőlegek bevallása és befizetése

 

A társasági adó, az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója éves elszámoló bevallásával egyidejűleg megállapítandó, előremutató (általános esetben a 2020. júliustól 2021. júniusig terjedő időszakra szóló) adóelőlegek bevallása az említett éves elszámoló bevallásokon szeptember 30-áig történik. A Korm. rendelet[3] szerint az adózók a 2020. július és szeptember közötti időszakban esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettségüknek az utolsó rendelkezésre álló bevallásban megállapított előleg-kötelezettség alapján (ha a csoportos társaságiadó-alany társaságiadóelőleg-bevallással nem rendelkezik, akkor a részére adóhatósági határozattal előírt társaságiadó-előleg szerint), azonos összegben és ütemezésben tesznek eleget. Így például egy folyamatosan működő, havi adóelőleg-fizetésre kötelezett adózó a 2020. július-szeptember havi adóelőlegeket a 1829 bevallásban megállapított, 2020. első félévében bevallott adóelőlegek összegével azonos összegben fizeti meg az érintett hónapok 20. napjáig.

 

Ha az adózó számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el a hivatkozott rendelkezések alapján fizetendő adóelőleg összegét, akkor ezen adó-, illetve járulékelőleg mérséklését kérheti annak esedékessége előtt.

 

Az adófelajánlás az általános szabályok szerint lehetséges a megfizetett társaságiadó-előlegeknél.

 

A kisvállalati adóban a negyedévente esedékes adóelőlegek bevallására a 20KIVA bevallás 01-es lapja szolgál. A Korm. rendelet alapján a II. negyedévi előlegről szóló 20KIVA bevallás határideje – az eredeti 2020. július 20-a helyett – 2020. szeptember 30-a[4]. A kiva-előlegek megfizetése ugyanakkor az eredeti esedékességi időpontok szerint történik.

Fontos, hogy az I. negyedévi előlegről szóló 20KIVA bevallás határidejét a Korm. rendelet nem érinti.

 

 [Pénzügyminisztérium – NAV Központi Irányítás]


[1] Korm. rendelet 2. §-a

[2] Korm. rendelet 1. § (1)-(3) és (7) bekezdése

[3] Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése

[4] Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése