2023. augusztus 1-jétől a fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülő személyekre is jár a megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető szochokedvezmény.[1]

A kedvezményt érvényesítheti a megváltozott munkaképességű személyt munkaviszonyban foglalkoztató kifizető és az ilyen státuszú egyéni vállalkozó is saját maga után. 

A szochokedvezmény megilleti a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű társaságot, a közös vállalatot, az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi irodát, a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget is az olyan megváltozott munkaképességű tagra tekintettel, aki után szocho-t fizetnek.

A kedvezmény a fogyatékossági támogatás vagy vakok személyi járadékának folyósítását igazoló határozattal érvényesíthető.[2]

A fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülő személyek utáni szochokedvezményt először

  • a kifizető a 2023. augusztusi 2308 jelű bevallásban,
  • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó az augusztusi 2358 jelű bevallásban, 
  • az átalányadózó egyéni vállalkozó pedig a III. negyedévről benyújtandó 2358 bevallás 2358-AT-02 és AT-03 lapján

szerepeltetheti.[1] A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.) 13. § (3) bekezdés c) pontja.  

[2] A Szocho tv. 13. § (5) bekezdése.