Szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz, tét fizetése fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén nyereményre válik jogosulttá, és mindez – akár nyer, akár veszít – kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ. Az interneten szervezett sportfogadás távszerencsejátéknak számít.

Az online fogadás akkor legális, ha az üzemeltetője rendelkezik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának engedélyével. Az engedéllyel rendelkező játékszervezők listája a következő linken érhető el: https://sztfh.hu/nyilvantartasok/engedelyek-kozhiteles/ .

Tiltott szerencsejátéknak tekintendő az a Magyarországon online elérhető szerencsejáték, ami a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság engedélyével nem rendelkezik, akkor is, ha az üzemeltetője külföldi.

Az online sportfogadás nyereményének adókötelezettségét befolyásolja, hogy a játékot legálisan, vagy illegálisan szervezték.

A legális sportfogadás nyereménye

Az engedéllyel rendelkező honlapon folytatott sportfogadásból (távszerencsejátékból) származó nyeremény az Szja törvény[1] alapján adómentes, azaz a nyertesnek a nyereményösszeggel adózási teendője nincs, azt nem kell bevallania, és adót sem kell fizetnie utána.

Az illegális sportfogadás nyereménye

tiltott online sportfogadásból származó nyeremény után a nyertes magánszemélynek adót kell fizetnie.

Az illegális sportfogadásból származó nyeremény a magánszemély egyéb jövedelmeként adózik. Az adóköteles jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy a bevételt csökkenteni kell a bevétel megszerzésével kapcsolatos, elismert költségekkel, például a tét összegével. A bevételt és a költséget fogadásonként kell elszámolni, tehát például a vesztes fogadások költsége nem számolható el a nyertes fogadások bevételével szemben. A bevételt és a költséget a magánszemély a nevére kiállított bizonylattal igazolhatja.

Az egyéb jövedelem után – így a tiltott online sportfogadás nyereménye után is – év közben

·       15 százalékos szja-előleget és

·       13 százalékos szochót

kell fizetni.

Ha a nyereményt a magánszemély nem kifizetőtől kapja – például a nyeremény egy külföldi honlapon szervezett játékból származik –, akkor a jövedelem után a magánszemélynek kell megfizetnie a 15 százalék szja-előleget, és a 13 százalék szochót, a szerzés negyedévét követő hónap 12-éig.

Mivel ebben az esetben a szochót a magánszemély fizeti, és azt költségként nem számolhatja el, azt neki nem térítik meg, az szja-előleg és a szocho alapjának megállapításakor a jövedelem 89 százalékát kell figyelembe venni.

Ha a nyereményt a magánszemély kifizetőtől kapja – azaz a bevétel egy magyar vállalkozás által engedély nélkül üzemeltetett honlapról származik –, az szja-előleget a kifizető állapítja meg, vonja le és erről igazolást kell kiállítania a nyertes részére. A 13 százalékos szochót a juttatónak kell megfizetni.

A tiltott szerencsejáték nyereményéből származó egyéb jövedelmet a szerzés évéről szóló szja-bevallásban kell bevallani az adóévet követő május 20-ig. Az engedéllyel nem rendelkező külföldi online fogadás nyereményéből származó jövedelmet a NAV által készített adóbevallási tervezet nem tartalmazza, ezért azt a magánszemélynek ki kell egészítenie a nyereményre vonatkozó adatokkal


 [1] Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (4) bekezdése