Fizetendő járulékok 2014-2021

 

A biztosított által fizetendő járulékok 2020. július 1-jétől[1]

társadalombiztosítási járulék

18,5%

 

nyugdíjjárulék

10%*

* 10% nyugdíjjárulékot csak az álláskeresési támogatásban részesülő személynek, és az egyházi jogi személynek az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy után kell fizetni.

 

A fizetendő járulékok megoszlása 2015. január 1- 2020. június 30. között

Biztosított által fizetendő

Nyugdíjjárulék

egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

természetbeni egészségbiztosítási járulék

pénzbeli egészségbiztosítási járulék

munkaerőpiaci járulék

10%

4%

3%

1,5%

2015. január 1-jétől a korkedvezmény rendszere kikerült a Tbj-ből, ezért ettől az időponttól nem kell korkedvezmény-biztosítási járulékot fizetni. Az esedékességet követően a 2015. január 1-jét megelőző időszakra kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmekre a 2014. december 31-én hatályos
Tbj.[2] 20/A. §-át kell alkalmazni.

 

A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1 - 2014. december 31. között

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

korkedvezmény-biztosítási járulék

Nyugdíjjárulék*

egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

természetbeni egészségbiztosítási járulék

pénzbeli egészségbiztosítási járulék

munkaerő-piaci járulék

13%

10%

4%

3%

1,5%

* 2013. január 1-jétől a járulékfizetési felső határ megszűnt.

 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege

havi

napi

2021. január 1-jétől

8 000 Ft

270 Ft

2020. január 1-jétől

7 710 Ft

257 Ft

2019. január 1-jétől

7 500 Ft

250 Ft

2018. január 1-jétől

7 320 Ft

244 Ft

2017. január 1-jétől

7 110 Ft

237 Ft

2016. január 1-jétől

7 050 Ft

235 Ft

2015. január 1-jétől

6 930 Ft

231 Ft

2014. január 1-jétől

6 810 Ft

227 Ft


[1] A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény alapján

[2] A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény