2021. január 1-jétől illetékmentes[2]

  • az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó[3], vagy
  • a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető[4]

családi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK) vásárolt lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése.

2021. július 10-étől a szabályozás úgy módosul, hogy ha a vagyonszerző bármely okból vagy a hatóság rendelkezése alapján visszafizeti a CSOK teljes összegét, a NAV az adásvételi szerződés aláírásának időpontjában fennálló forgalmi érték és az akkor hatályos illetékmérték alapján szabja ki a visszterhes vagyonátruházási illetéket.

Az új rendelkezést nem kell alkalmazni akkor, ha a gyermekvállalás a CSOK-ban részesülő egészségi állapota miatt hiúsult meg. A NAV az illetéket 5 évig állapíthatja meg, amit a CSOK visszafizetése vagy a visszafizetés elrendelése évének december 31-étől kell számítani.

Az illetékmentességhez kapcsolódó új szabályokat a 2021. július 10. után megkötött adásvételi szerződésekre kell alkalmazni.[5]

További változás, hogy a NAV 2021. július 10-étől a CSOK-kal vásárolt lakás illetékmentességéről is fizetési meghagyást ad ki.[6]


[1] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 26. § (2g)-(2h) bekezdését és 86. § (4) bekezdését az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény (Mód tv.) módosította.

[2]Az Itv. 26. § (1a) bekezdés f) pontja.

[3]A lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (Korm. rendelet1.) 2020. október 1-jén hatályos 1. § a) pontja szerint a gyermekvállalás és gyermeknevelés támogatása, a családok új lakáshoz jutásának elősegítése és az új lakások építésének ösztönzése érdekében – meghatározott feltételekkel – Magyarország területén új lakás építéséhez vagy vásárlásához vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

[4]A családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (Korm. rendelet2.) 2020. október 1-jén hatályos 1. § (2) bekezdése alapján a gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú személy – meghatározott feltételekkel – a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatást vehet igénybe használt lakás vagy egylakásos lakóépület vásárlása vagy bővítése érdekében, továbbá a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását veheti igénybe lakás vásárlása érdekében.

[5] Az Itv. 99/X. §-át a Mód tv. 76. §-a állapította meg.

[6] Az Itv. 78. § (1) bekezdését a Mód tv. 79. § 2. pontja módosította.