A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról szóló 18/2024. (II. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján 2024. február 9-étől módosult a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) kötelezettsége az éves beszámoló kiegészítő melléklete vonatkozásában.

A rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, ha a vállalkozó az Sztv. szerinti gazdálkodónak (a továbbiakban: gazdálkodó) 1 000 000 forint összeget meghaladó mértékben pénzbeli vagy természetbeni juttatást nyújtott, akkor a vállalkozónak az éves beszámolója kiegészítő mellékletében szerepeltetnie kell, hogy kinek és milyen összegben nyújtotta ezt a juttatást. Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében annak is szerepelnie kell, hogy az adott juttatásban részesülő gazdálkodónak mi a neve, székhelye és adószáma. Amennyiben a juttatás természetbeni juttatás volt, akkor azt kell figyelembe venni, hogy annak mi a könyv szerinti értéke, és ezt a juttatást a könyv szerinti értéken kell megjeleníteni az éves beszámoló kiegészítő mellékletében. Emellett tekintettel kell lenni arra is, hogy amennyiben az adott évben a vállalkozó a gazdálkodónak több alkalommal nyújtott a rendelet 2. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó juttatást, akkor ezeket a beszámolóval érintett éven belül egybe kell számítani. Ha az egybeszámítás következtében az adott gazdálkodónak ellentételezés nélkül nyújtott összes juttatás meghaladja az 1 000 000 forint összeget, akkor ezeknek a juttatásoknak is szerepelniük kell a vállalkozó éves beszámolója kiegészítő mellékletében.

A rendelet 2. § (2) bekezdése szerint ezek az információk a beszámoló szempontjából lényegesnek minősülnek. Ennek következtében a vállalkozó az általános szabály szerint szankcionálható az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 227/A. § (1) bekezdése alapján, ha a közzétett beszámolója (annak kiegészítő melléklete) ezen információkat nem tartalmazza, vagy azokat tévesen mutatja be.

A vállalkozónak az éves beszámolója kiegészítő mellékletét már a 2023. évre vonatkozóan is az új, a rendelet szerinti előírásoknak megfelelően kell elkészítenie a rendelet 2. § (3) bekezdése alapján. Ez az előírás ugyanakkor nem vonatkozik azon vállalkozókra, akik a rendelet hatálybalépése előtt már elkészítették és közzétették beszámolójukat.