2005. április 1-jével a belga közösségi adószámok hivatalos struktúrája a korábbi BE123456789 (9 számjegy) helyett a BE9999999999 (10 számjegy) szerkezetűre változott.

A változás előtt már kiadott, 9 számjegyet tartalmazó érvényes közösségi adószámok továbbra is érvényben maradnak, csak a tagállami kódot „0” követi.

Ismételten felhívjuk azon adózók figyelmét, akik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. számú mellékletének B)/3. pont d) vagy e) alpontja alapján összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezettek, hogy az összesítő nyilatkozataikat már az új struktúrának megfelelően kell kitölteniük, azaz a tagállami kódot „0” követi, majd ezután kell feltüntetni a további 9 számjegyet.