A telefonos ügyintézéshez szükséges ügyfélazonosító-számot már nem csak a TEL elnevezésű nyomtatványon lehet igényelni, hanem a 2014-es évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás1453, 1453NY, 1453ADÓNYILATKOZAT- benyújtásával egyidejűleg is kérelmezhető a PIN kód megképzése. Továbbá, az év elejétől országos illetékesség keretében – a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán - kezdeményezhető az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer (ÜCC) használatához szükséges ügyfélazonosító-számmal kapcsolatos ügyintézés. Az igénylési folyamattal kapcsolatban további hasznos információkat találhat a 33. számú információs füzetünkben, mely az adóhatóság telefonos ügyintéző rendszeréről nyújt részletes tájékoztatást.

Szintén az év elejétől számos új ügytípussal bővült a telefonon keresztül intézhető adóügyek köre, melynek ÜCC rendszer általi intézésére akkor válik jogosulttá, ha rendelkezik ügyfélazonosító-számmal. Amennyiben már igényelt PIN kódot, a következő ügyek intézését kezdeményezheti (a vastagon szedett részek jelölik a 2015. január 1-jével hatályba lépett új intézhető ügyek körét):

1.      az adózó – állami adóhatóságnál nyilvántartott törzsadataira vonatkozó – egyedi bejelentéseivel, változás-bejelentéseivel kapcsolatos eljárás,

2. adóazonosító jelről igazolás kiállítás,

3. levelezési cím rögzítés,

4.      közösségi adószám igénylés,

5.      az Art. 23. § (3) bekezdése szerinti (értékhatár elérés) bejelentés,

6.      egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá történő bejelentkezés,

7. az Art. 16. § (4) bekezdése szerinti (biztosítotti bejelentés) kötelezettséggel összefüggésben a munkáltató vagy a kifizető által hibásan benyújtott bejelentő és változás-bejelentő adatlap javítása,

8.      papír alapon érkezett, vagy papír alapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett bevallás javítása,

9.      adónemek közötti átvezetés,

10. hibásan benyújtott átvezetési kérelem javítása,

11. személyi jövedelemadó tartozás rendezését követő kiutalás az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére, nyugdíj-előtakarékossági számlára, nyugdíjbiztosítási számlára,

12. adófolyószámlával kapcsolatos észrevétel,

13. adó-, együttes adó-, és jövedelemigazolás iránti kérelem,

14. a gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozat rögzítés,

15. tájékoztatás az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról,

16. tájékoztatás a közösségi adószám érvényességéről,

17. egyedi tájékoztatás az adózó állami adóhatósághoz bejelentett törzsadatairól, az adózó adószámlájáról, az adózó adószámla-kivonatáról, az adózót érintő fizetési kötelezettségről, köztartozásról, adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó adóhatósági regisztrációról, az állandó meghatalmazásról, az adózó bevallásainak adatairól, az adózó hibás bevallásáról, az adózó által elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról.

Az ügyfélazonosító-szám igénylésre továbbra is elsősorban a TEL adatlap szolgál, mely a PIN kód igényléshez szükséges adatokban bekövetkezett változások bejelentésére – csere, törlés, változás bejelentése e-mail címben, vagy telefonszámban - is alkalmas. A telefonos ügyintéző rendszer a következő számon érhető el: 06-40-20-21-22.

Nemzeti Adó- és Vám Hivatal